Back

Sisällys

Back

Palvelut

Back

Apteekit

Back

Asuminen

Back

Tietotekniikkapalvelut

Back

Haalarimerkit

Back

Järjestöt

Back

Kierrätys ja kirpputorit

Back

Kirjansitomot

Back

Optikot

Back

Pankit ja vakuutusyhtiöt

Back

Parturi-Kampaamot

Back

Puoluetoiminta

Back

Ravintolat/ kahvilat / baarit / yökerhot

Back

Teatterit

Back

Työpaikat

Back

Urheilu ja liikunta

Back

Valokuvaus

Back

Virastot

Back

Muut

Back

LTKY


 

Lappeenrannan teknillllisen yliopiston ylioppilaskunta

 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (lyhennettynä LTKY) perustettiin vuonna 1969, kun silloinen Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa.
 
Jokaisella suomalaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntien asema on määritelty yliopistolaissa. Niille on annettu julkisoikeudellinen asema, jonka nojalla ne ovat velvollisia hoitamaan niille määriteltyjä tehtäviä. Ylioppilaskunnasta säädetään tarkemmin sen omissa säännöissä, joihin voit tutustua ylioppilaskunnan www-sivuilla.
 
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä.
 
LTKY:lla on edustajia yliopiston päätöksentekoelimissä eli yliopiston hallituksessa, akateemisissa neuvostoissa ja erillislaitosten johtokunnissa. LTKY:n tehtävänä on pitää huolta siitä, että yliopisto kuulee myös opiskelijoiden ääntä päätöksiä tehdessään.
 
LTKY huolehtii jäsentensä terveydenhoidosta YTHS:n kanssa tekemänsä sopimuksen kautta. YTHS:n palvelut ovat näin ollen jokaisen LTKY:n jäsenen käytössä. Tämän lisäksi ylioppilaskunta huolehtii jäsentensä asumisesta Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kautta. Lisäksi ylioppilaskunnan kulttuuritoimijat järjestävät LTKY:n jäsenille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja liikuntamahdollisuuksia. Ylioppilaskunnalla on jäseniään varten olemassa noin 20 harrastekerhoa, joiden toimintaan jokainen LTKY:n jäsen voi osallistua.
 
Lue lisää LTKY:n toiminnasta kalenteriosion jälkeen. 

 

Back

The Student Union of Lappeenranta University

When the University of Lappeenranta was established 1969, the Student Union of Lappeenranta University (also known as LTKY) was founded. The existence of LTKY is based on university law (558/2009). The law stipulates that every university must have a student union for promotion of students’ interests.
 
The student union is an organization which is a public administration as its purpose is defined by law. Even though the purpose of the student union is defined by law, student unions can quite freely define their own rules.
 
You can find LTKY’s rules on our website; www.ltky.fi
 
The purpose of the student union is to act as a link between its members and to promote their societal, social and intellectual aspirations as well as their aspirations regarding studies and their status in the society. The student union shall participate in the implementation of the educational mission of the University referred to in Section 2 by preparing students for an active, cognizant and critical citizenship.
 
LTKY takes care of its students’ health through YTHS. YTHS is a public health care organization which is specialized in university students. All YTHS services are available for LTKY members.
 
LTKY collaborates with LOAS which is the housing foundation for all students who study in Southern Karelia. The collaboration between LTKY and LOAS provides a good communication channel for students if they have something on their mind about their accommodation.
 
Back

Puhelinnumeroita

AA Auttava puhelin 0400 393 907
 
Apteekit
Lappeenrannan Uusi apteekki, Kaakkoiskaari 22 (05) 887 1180
Lappeenrannan I apteekki, Puhakankatu 9-11 (05) 453 0009
Kourulan apteekki, Katajakatu 10-12 (05) 630 0600
Lauritsalan apteekki, Kauppakäytävä 6 (05) 412 1570
Sammonlahden sivuapteekki, Korpikunnaankatu 1 (05) 630 0400
Yliopiston Apteekki, Kaivokatu 5 0300 20200
 
Terveydenhuolto
YTHS Potilastoimisto / ajanvaraus 046 710 1080
YTHS Hammashoidon ajanvaraus 046 710 1081
YTHS Psykologin neuvontapuhelin 046 710 1080
Etelä-Karjalan keskussairaala (päivystys) 05 352 5743
 
Liikkuminen
Linja-autoasema, Matkahuolto 0200 4000
Taksi 0200 60 400
VR, neuvonta, varaukset, aikataulut, hinnat 0600 41 900
 
Muita
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 0294 462 111
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 045 261 2670
LOAS (05) 668 2800
Myrkytyskeskus (09) 471 977
Yleinen hätänumero 112
 
Back

Opetusperiodit

Opetusperiodit 2017 - 2018

 
1. Opetusperiodi, viikot 36-42 4.9.–20.10.2017
2. Opetusperiodi, viikot 44-50 30.10.–15.12.2017
3. Opetusperiodi, viikot 2-8 8.1.–23.2.2018
4. Opetusperiodi, viikot 10-16 5.3.–20.4.2018
 

Kuulusteluviikot

 
Syyslukukausi 2017
 
viikko 43 23.10.–28.10.2017 
(la tenttipäivä)
viikko 51 18.12.–22.12.2017
 
viikko 52 25.12-31.12.2017
(ei opetusta, ei kuulustelujärjestelmän mukaisia tenttejä)
 
Kevätlukukausi 2018
 
viikko 1 2.1.–5.1.2018
 
viikko 9 26.2.–3.3.2018 
(la tenttipäivä)
viikot 17-19 23.4.–11.5.2018
 
viikko 20 14.5.–18.5.2018
 
viikot 21-22 21.5. - 1.6.2018 
(myös aamu- ja iltatenttejä)
 
Intensiiviviikot
 
intensiiviviikko, viikko 43 23.10.–28.10.2017
 
intensiiviviikko, viikko 51 18.12.–22.12.2017
 
Intensiiviviikko, viikko 1 1.1.–5.1.2018
 
Intensiiviviikko,viikko 9 26.2.–3.3.2018 
(la tenttipäivä)
Intensiiviviikko, viikko 20 14.5.–18.5.2018
 
Intensiiviviikot, viikot 21–22 21.5.–1.6.2018 
(myös aamu- ja iltatenttejä)
 
Back

Teekkari- ja Kylterikulttuurin ohjesääntöjä

Teekkari- ja Kylterikulttuurin ohjesääntöjä

Teekkari
1 §
Teekkarin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkarikasteen.
 
2 §
Ikiteekkari on henkilö, joka täyttäen 1 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä tieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua diplomi-insinööriksi.
 
3 §
Vuoden Teekkari on teekkari, joka on ansiokkaasti toiminut teekkarikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Teekkari julistetaan Wappuna.
 
4 §
Kunniateekkari on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.
 
Kylteri
5 §
Kylterin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä vaaditut tehtävät ja joka on saanut kylterikasteen.
 
6 §
Ikikylteri on henkilö, joka täyttäen 5 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä kauppatieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua ekonomiksi.
 
7 §
Vuoden Kylteri on kylteri, joka on ansiokkaasti toiminut kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Kylteri julistetaan Wappuna.
 
8 §
Kunniakylteri on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.
 
Fuksi
9 §
Fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskeleva maineeltaan ja kunnialtaan teekkariksi tai kylteriksi kelvoton ensimmäisen vuosikurssin opiskelija.
 
10 §
Fuksille, joka on suorittanut häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkari- /kylterikasteen, voidaan myöntää teekkarin/kylterin arvo huhtikuun viimeisenä päivänä pimeän laskeuduttua Lappeenrannan ylle.
 
11 §
Ylemmän vuosikurssin fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ylemmällä kuin ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva henkilö, jolle ei ole voitu myöntää teekkarin tahi kylterin arvoa tai jolta se on edustajiston päätöksellä otettu pois.
 
Karjalainen 
teekkarilakki/
kylterilakki
12 §
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan jäsentunnus on teekkarilakki tahi kylterilakki.
 
13 §
Lakki olkoon kaikille 
Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston teekkareille 
samanlainen täyttäen 
seuraavat vaatimukset:
Lakin vuorin värit ovat 
punainen ja musta.
Lakin päällyskangas on 
yhtenäinen ja valkoista 
samettia.
Lakissa on 7 (seitsemän)
kulmaa.
Lakin reunus on päällystetty
mustalla sametilla.
Lakin hikinauha on nahkaa.
Lakin lippa on musta. 


Lakin oikealla puolella on musta silkkitupsu mustassa 
kannatinnarussa.
Lakin kokardi on
hammaskehän ympäröimä 
Aalef-kirjain vuodesta 1986 
alkaen. Vuoteen 1985 on
kokardina ollut hammaskehän ympäröimä Wankel-
moottorin tunnus. Kokardin 
halkaisija on 15 mm.
 
18 §
Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyltereille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on ylioppilaslakki, jonka kokardi on hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain. Kokardin halkaisija on 15 mm.
 
14 § / 19 §
Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle teekkarille/kylterille. Lakin käyttöoikeus on elinikäinen ja henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää, testamentata, pantata tai muulla keinoin saattaa toisen henkilön haltuun. Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna huhtikuun viimeisenä päivänä, jolloin suoritetaan välittömästi vappurauhan rikkomisen jälkeen yhtäaikainen lakin päähänpano. Lakin käyttöaika päättyy kunakin vuonna syksyllä vietettäviin lakinlaskijaisiin, jolloin suoritetaan yhtäaikainen lakin päästäotto. Muina aikoina on teekkari/ kylterilakin käyttö julkisella paikalla kielletty. Poikkeusluvan voi myöntää kirjallisesta anomuksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen kulttuurivastaava.
 
16 § / 21 §
Lakkia tulee vaalia ja hoitaa hellyydellä. Lakkia ei kuitenkaan saa pestä, paikata tai muilla keinoilla kunnostaa vaan lakkiin tulleita tahroja, repeämiä ja muita luonnollisen* kuluman merkkejä tulee myös vaalia. (* Lakin keinotekoinen vanhentaminen on kiellettyä. Mikäli oma lakki näyttää yhtä puhtoiselta kuin tupsufuksilla, kyseessä on yhä tupsufuksi.) Jos lakin käyttökelvottomuus on ilmeinen, tulee lakki jäljettömiin tuhota ja kunniallisesti hankkia uusi lakki. Lakissa olevaa mustaa nauhaa ei saa käyttää taisteluvälineenä.
 
17 § / 22 §
Teekkaria/kylteriä, joka julkisesti häpäisee lakkinsa, tahi muuten käyttäytyy teekkarin/ kylterin arvolle sopimattomalla tavalla, nuhdeltakoon kirjallisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisessa lehdessä. Ennen nuhtelua on nuhdeltavalla henkilöllä oikeus antaa kirjallinen selvitys rikkeistään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Teekkarilta/kylteriltä, joka kirjallisen nuhtelun jälkeen häpäisee lakkinsa tai käyttäytyy muuten teekkarin/kylterin arvolle sopimattomasti, voi edustajisto päätöksellään ottaa teekkarin/kylterin arvon ja lakin käyttöoikeuden pois. Päätöksestä voi valittaa ylioppilaskunnan sääntöjen muutoksenhakupykälän mukaisesti.
 
Karjalainen kunniateekkari-/kunniakylterilakki
23 § / 24 §
Kunniateekkarin tunnus on kunniateekkarilakki. Kunniakylterin tunnus on kunniakylterilakki. Lakki on karjalainen teekkari- /kylterilakki, jonka kokardi on kultapunoksen ympäröimä.
 
Karjalainen fuksilakki
25 §
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan alan fuksien tunnus on fuksilakki. Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan fukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on vanha ylioppilaslakki. Lakissa on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen tutti kohtuullisessa kannatinnarussa. Kannatinnaru ei saa olla musta eikä muutenkaan väriltään tumma. Kannatinnaru lähtee lakin päällisen keskipisteestä ja on tuettu lakin vasemmanpuoleisen sivustan keskelle lakin reunukseen. Lakin kokardi ei saa olla hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain taikka Wankelmoottorin tunnus eikä kokardissa saa esiintyä ylipäätänsä minkäänlaista hammaskehän.
 
26 §
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan fuksien tunnus on fuksitutti. Tutti olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan fukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Tutti on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen kohtuullisen kannatinnarun varassa. Tuttia ei saa kiinnittää lakkiin.
 
27 §
Lakin tai tutin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle fuksille.
 
28 §
Ennen lakin käyttöönottoa tulee lakki hyväksyttää Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan killan hallituksella tai hallituksen määräajaksi kirjallisesti valtuuttamalla teekkarilla tai kylterillä. Killalla tarkoitetaan tässä sitä kiltaa, jonka jäsenenä lakin hyväksyttämistä anova fuksi on.
 
29 §
Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna syyslukukauden alkaessa. Lakkia ei saa käyttää teekkari-/ kylterikasteen jälkeen, joka tapahtuu Wapun aattona.
 
30 §
Lakin tuttia tai fuksituttia saa tarpeen vaatiessa käyttää tutin normaalimman käyttötavan mukaisesti.
 
31 §
Muilta osin noudatetaan määräyksiä karjalaisen teekkari-/ kylterilakin käytöstä.
 
Back

Ylioppilaskunnan
 toiminta-alueet

Ylioppilaskunnan 
toiminta-alueet
 
Ylioppilaskunnan toimintakenttä on varsin laaja. Se pyrkii kattamaan kaikki keskeiset opiskelijan elämään liittyvät asiat. LTKY:n toiminta on jakautunut viiteen erilaiseen sektoriin, joilla on omat erityiset tehtävänsä ylioppilaskunnan toiminnassa.
 
Hallinnon tehtävä on johtaa ja valvoa ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa. Hallinnon alaan kuuluu myös ylioppilaskunnan talouden hoitaminen sekä suhteet päättäjiin kansallisella ja kunnallisella tasolla.
 
Kulttuuritoimintaan sisältyvät ylioppilaskunnan tapahtumat sekä vapaa-aikatoiminta. Kulttuurisektori toimii myös yhdyssiteenä kiltojen, kerhojen ja ylioppilaskunnan välillä.
 
KV-asioiden tehtävänä on valvoa vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden etuja paikallisella tasolla. Sektorin vastuulla ovat myös ylioppilaskunnan kansainväliset suhteet.
 
Opinto- ja koulutusasiat voidaan jakaa kahteen tehtäväkenttään: paikallinen ja kansallinen vaikuttaminen. Paikallinen vaikuttaminen on yliopiston suuntaan tehtävää opiskelijan edunvalvontaa. Kansallinen vaikuttaminen on taas koulutuspolitiikkaan vaikuttamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
 
Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoidemme hyvinvoinnista esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi sektori toimii hyvinvointitoimikunnassa yliopistolla, joka järjestää hyvinvointiviikot kaksi kertaa vuodessa.
 
Back

Ylioppilaskunnan organisaatio

Ylioppilaskunnan organisaatio

LTKY:n jäsenet

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 4100 jäsenmaksun maksanutta LUT:ssa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammaskehän ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

 

Edustajisto

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi marraskuussa pidettävissä vaaleissa 27-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa opiskelukuukausina. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat mm. LUT:n, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, joita LTKY muodostaa.

 

Edustajiston
puheenjohtajat 2017:

Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja

Hilla Kinnunen, edustajiston
1. varapuheenjohtaja

Jeremias Mäkinen, edustajiston

2. varapuheenjohtaja

 

Hallitus

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäistä opiskelijaedunvalvontaa, jonka tehtävänä on varmistaa, että Lappeenrannassa on jokaisella opiskelijalla hyvä olla. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla kullakin on omat vastuualueensa. Se kokoontuu viikoittain, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä. Vuonna 2017 hallitukseen kuuluvat:

 

Puheenjohtaja

Jan Saariniemi

pj@ltky.fi

044 293 8811

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on koordinoida ylioppilaskunnan hallituksen toimintaa, vastata sidosryhmäsuhteista sekä antaa lausunnot ylioppilaskunnan puolesta ulkopuolisille tahoille.

 

Varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka ja opintoasiat

Saara Laamanen

opo@ltky.fi

044 293 8813

Hallituksen varapuheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnasta puheenjohtajan ollessa estynyt. 

Opintovastaavan tehtäviin kuuluu vaikuttaminen koulutus- ja opintoasioihin ensisijaisesti paikallisella tasolla. Lisäksi hän koordinoi yhteistyötä kiltojen edunvalvojien kanssa.

  

Korkeakoulupolitiikka ja koulutuspolitiikka

Teemu Hujanen

kopo@ltky.fi

044 293 8812

Korkeakoulupoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu vaikuttaminen koulutus- ja opintoasioihin kansallisella ja paikallisella tasolla.  

 

Sosiaalipolitiikka ja kuntavaalit

Jenni Kyheröinen

sopo@ltky.fi

045 652 7752

Sopovastaavan tehtävä on edistää asumis-, toimeentulo-, terveys- ja hyvinvointiasioita. 

 

Yrityssuhteet, talous ja viestintä 

Henri Antikainen

viestinta@ltky.fi

050 408 9306

Viestinnän tehtäviin kuuluu sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään viestintäämme yhä läpinäkyvämmäksi ja saavuttamaan jäsenistömme yhä paremmin. 

 

Kansainvälisyys, työllisyys, liikunta ja tuutorointi 

Jeremias Skyttä

kv@ltky.fi

040 413 7172

Vastaa kansainvälisiin, työllisyyteen, liikuntaan ja tuutorointiin liittyvistä asioista. 

 

Kulttuuri, jäsenpalvelut, kerhot ja yhteistyöyhdistykset

Olli Haakana

kulttuuri@ltky.fi

044 293 8817

Kulttuurivastaava vastaa teekkari- ja kylterikulttuurista. Järjestöasioissa vastuualueenani ovat ylioppilaskunnan alaiset kerhot ja yhteistyöyhdistykset.

 

Sihteeristö

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta.
 

 

Pääsihteeri

Antti Ilmavirta

044 293 8818

paasihteeri@ltky.fi

Pääsihteeri vastaa taloushallinnosta, huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta ja toimii sihteeristön ja toimiston esimiehenä.

 

Toimistosihteeri

Virpi Partti 

045 261 2670

toimistosihteeri@ltky.fi

 

Toimistosihteeri huolehtii toimistopalveluista sekä LTKY:n ja kerhojen kirjanpidosta.

 

Edunvalvontasihteeri

Anni Myllärinen 

044 293 8821

edunvalvontasihteeri@ltky.fi

Edusvalvontasihteeri tekee taustatyötä sosiaali- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan, auttaa opiskelijoita päivittäisten käytännön ongelmien kanssa ja vastaa HallOpEd -valintaprosesseista. Vastaa myös mustasta listasta ja tenttiarkistosta. 

 

Jäsenpalvelusihteeri 

Nita Kumpu

044 293 8819

jasenpalvelusihteeri@ltky.fi

Jäsenpalvelusihteeri vastaa tilavarauksista, jäsenpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toimii kerhojen yhteyshenkilönä. 

 

Tiedottaja

Siiri Kähönen

044 293 8823

tiedottaja@ltky.fi

Tiedottaja vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä viestinnästä, kuten LTKY:n uutiskirje, ylioppilaskunnan nettisivujen ja Facebook-sivun päivittämisestä.

  

Markkinointisihteerit

Markkinointisihteerit vastaavat ylioppilaskunnan julkaisujen mainosmyynnistä ja toimii hallituksen yrityssuhdevastaavan apuna.

 

Ylläpitäjä / Admin master

Oskar Sonninen

yllapito@ltky.fi

Ylläpitäjä vastaa ylioppilaskunnan tietotekniikan ylläpidosta.

 

 

HallOpEd

Hallinnon opiskelijaedustaja eli tuttavallisemmin HallOpEd, on toimielimestä riippuen joko LTKY:n hallituksen tai edustajiston valitsema opiskelija. HallOpEdin tehtävänä arvokkaassa luottamustoimessaan on tuoda toimielimiin opiskelijoiden näkemyksiä ja vaikuttaa päätöksentekoon niin yliopistolla, kuin muissa LTKY:lle tärkeissä organisaatioissa, kuten LOASilla ja LUT:n hallituksessa. HallOpEd-toiminta antaa mahdollisuuden tutustua yliopiston ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon ja vaikuttaa konkreettisesti opiskelijoiden arjessa tuntuviin asioihin.

Back

Tiedotuskanavat

Tiedotuskanavat

www.ltky.fi

aalef.ltky.fi

• Facebook: LTKY-sivu

• Instagram: LTKY_insta

• Twitter: LTKYtwt

• Sähköpostiin tuleva LTKY:n kaksiviikkotiedote.

 

Tarkkaile myös kerhojen ja kiltojen omia ilmoitustauluja, sivuja ja uutisryhmiä.

Back

Aalef Oy

 
Aalef Oy
 
Aalef Oy on ylioppilaskunnan eli opiskelijoiden omistama yhtiö. Toiminta on lähtenyt liikkeelle ja kehittynyt opiskelijoiden tarpeista esim. lounasruokailuun sekä opiskelijamonisteiden tuottamiseen liittyen. Tällä hetkellä yhtiö harjoittaa liiketoimintaa lounasravintolan ja kirjakaupan muodossa. Aalefin ravintoloiden sijaitsevat Technopolis Skinnarilassa sekä ylioppilastalossa. Näiden lisäksi ravintola Parempi sijaitsee kauppakeskus Family Centerissä Myllymäessä. Kirjakauppa sijaitsee ylioppilastalon aulassa.
 
Aalefin toiminnalla on kaksi tärkeää päämäärää. Ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut tarjoavat yritysasiakkaille mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Toisaalta yhtiön tehtävänä on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja käyttäjilleen edullisia palveluita.
 
Back

Jäsenpalvelut

Jäsenpalvelut
 
Edunvalvontatyön lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluita, esimerkiksi tämän kalenterin. Jäsenpalveluista tärkein on opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen Ylioppilaiden terveydenhuolto säätiön (YTHS:n) kautta. YTHS:n toiminnasta voit lukea lisää tuonnempana. Muita jäsenpalveluita ovat:
 
Neuvonta
 
LTKY:n toimistosta voit tulla kysymään neuvoa mitä moninaisimmissa opiskeluun ja sen edellytyksiin liittyvissä pulmissa. Suurimpaan osaan kysymyksistä vastaa toimistosihteeri, mutta myös muita yo-kunta aktiiveja voi huoletta nykiä hihasta. LTKY:n toimisto on avoinna ma - to klo 10.00 - 15.00 ja pe klo 10.00-14.00. Voit myös soittaa toimiston numeroon 045 –261 2670
 
Opiskelijakortit
 
Opiskelijakortilla on mahdollisuus saada erilaisia etuja ja palveluja.
 
 • Kortti on
 • valtakunnallinen SYL-opiskelijakortti
 • ylioppilaskunnan jäsenkortti
 • alennus- ja etukortti
 
Opiskelijakortilla saa maksuttomat yleislääkäripalvelut ja edulliset erikoislääkäripalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), alennuksen aterian hinnasta opiskelijaravintoloissa, edulliset juna- ja bussimatkat sekä paljon muuta. Opiskelijakorttiin on myös mahdollista kytkeä maksupalvelut Elisan Lompakko palvelun kautta.
 
Frank-kortin voit tilata osoitteesta www.frank.fi. Kortin tilaamisen ohjeet löytyvät samalta sivulta. Opiskelijakortti toimitetaan suoraan ylioppilaskunnan toimistolle, josta sen voi noutaa toimiston aukioloaikoina tai tilaajan kotiin valitun korttityypin mukaisesti.
 
Otathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen noutaessasi opiskelijakorttia ylioppilaskunnan toimistolta. Opiskelijakortin käyttäminen on maksutonta eikä käyttöön liity mitään vuosi tai muita vastaavia maksuja.
 
Lukuvuositarra
 
Opiskelija-alennuksia varten opiskelijakorttiin tarvitaan voimassa oleva lukuvuosivuositarra, joka on noudettavissa ylioppilaskunnan toimistolta. Mikäli et pääse itse hakemaan lukuvuositarraa, niin lähetä ylioppilaskuntaan opiskelijakorttisi, jäsenmaksukuittisi sekä postimerkillä varustettu palautuskuori, niin palautamme tarralla varustetun opiskelijakortin sinulle. Osoite: LTKY, Laserkatu 10, 53850 LPR. 
 
Kortin lähettäminen tapahtuu aina opiskelijan vastuulla. 
 
Voit myös valtuuttaa toisen henkilön hakemaan lukuvuositarran. Henkilön mukana pitää olla opiskelijakortti, johon tarra liimataan, sekä vapaamuotoinen valtakirja tositteeksi.  
 
Lisätietoja toimistosihteeriltä p. 045 – 261 2670.
 
Teekkarilakit
 
Lakkien yhteistilaus suoritetaan kahdella tilauskierroksella, joista ensimmäinen on loka- marraskuussa ja toinen tammi- helmikuussa. Tilauksia tehdään kaksi vuodessa. Tilaus kannattaa tehdä ensimmäisellä tilauskierroksella, koska lakki on sen yhteydessä tilattuna huomattavasti edullisempi. Lakin tilanneet saavat laskun, jonka eräpäivä on maaliskuussa.
 
Vippilaina
 
Tilapäisiin rahavaikeuksiin on jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä mahdollisuus hakea 170 euron suuruista vippilainaa tai erityisestä syystä 250 euron suuruista erikoisvippilainaa LTKY:sta. Laina-aika on kolme (3) kuukautta ja korko 5 euroa. Eli 170 euron lainasta maksat kolmen kuukauden jälkeen takaisin 175 euroa. Vippilainaa varten tarvitset (2) kaksi takaajaa, jotka ovat LUT:n läsnäolevia opiskelijoita. Saat erääntyvästä lainasta laskun sähköpostilla. Jos olet hukannut laskusi, voit suorittaa edellä mainitun summan tilille FI94 1091 30003 1051.
 
 
Vanhojen tenttien arkisto
 
Tuhansien vanhojen tenttien arkisto löytyy sähköisenä ylioppilaskunnan sivuilta. Ylioppilaskunta saa uusia tenttejä useasti vuoden aikana. Tämän jälkeen tentit ilmestyvät mahdollisimman pian sähköiseen arkistoon. Vanhojen tenttien arkistoon pääsee LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Tenttiarkisto” kautta.
 
Kopiokone
 
Ylioppilaskunnan toimistolla on kopiokone, jota opiskelijat voivat vapaasti käyttää. Kopiot 10 snt/kpl, maksu suoritetaan käteisellä.
 
Lehdet
 
Ylioppilaskuntaan tulee useita lehtiä, jotka ovat kaikkien luettavissa ylioppilaskunnan toimistolla.
 
Elokuva- ja jääkiekkoliput
 
Ylioppilaskunnalla on myynnissä opiskelijahintaisia elokuvalippuseteleitä (7 euroa), jotka voi vaihtaa elokuvateattereissa ”oikeaan” lippuun näyttämällä opiskelijakorttia. Toimistolta myydään myös opiskelijahintaisia lippuja SaiPan otteluihin.
 
Mustalista
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetuksen ja opiskelun ohjeen 72§ mukaan:
 
”Opettajan tulee toimittaa kuukauden kuluessa tiedot kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opiskelijoiden tietoon. Kuulusteluiden tulokset toimitetaan kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa kuulustelua. Mikäli opintojaksosta on kaksi kuulustelua neljän viikon sisällä, voi opettaja arvostella ne samalla kertaa. Tällöin edellä mainittu kuukauden tarkastusaika lasketaan jälkimmäisestä kuulustelusta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opintotoimistoon kuukauden kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta.”
 
Osa opetushenkilökunnasta kuitenkin rikkoo tätä sääntöä ja kuulustelujen korjaamiseen saattaa kulua suhteettoman kauan aikaa. LTKY:n edunvalvontasihteeri tarkkailee näiden tehtävien palautusaikoja Mustan listan avulla ja pyrkii osaltaan turvaamaan opiskelijan perusoikeuden.
 
Muista kuitenkin tarkistaa WebOodista/ Moodlesta, etteivät vain tuloksesi ole jo tulleet! Jos et saa tietää tenttitulostasi ajoissa, ilmoita siitä ylioppilaskunnan kotisivuilla ”Mustalista” -kohdasta löytyvällä lomakkeella.
 
Harmaalista
 
Harmaan listan kautta opiskelijat voivat ilmoittaa opetukseen, opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, jotka eivät sovi Mustalle listalle tai kurssipalautteeseen. 
 
Koulutuspoliittinen sektori käsittelee saadun palautteen ja ratkaisee edunvalvonnallisia ongelmia yhteistyössä yliopiston kanssa. Palautteen antaminen on mahdollista myös anonyymisti. Harmaan listan lomake löytyy LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Harmaalista” alta.
 
Tilatarjonta
 
Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen Ylioppilastalolla sijaitsevia kokoontumistiloja. Seuraavassa lyhyet kuvaukset tiloista:
 
Kellarin harrastetilat
 
Ylioppilastalon kellarissa olevat useiden satojen neliöiden suuruiset harrastetilat ovat ylioppilaskunnan jäsenten käytössä. Tilan voi varata jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Harrastetilassa voi järjestää ja on järjestetty mitä erinäisimpiä tapahtumia, iltamia ja juhlien jatkoja.
 
Sauna ja saunakabinetti
 
Ylioppilastalon kellarissa sijaitsevat saunatilat ovat LTKY:n jäsenten käytössä. Pelkkiin saunatiloihin mahtuu mukavasti noin 30 henkilöä. Halutessasi voit varata myös kellarin harrastetilat, jolloin tilaisuuteesi mahtuu reilusti ihmisiä.
 
Verkkojulkaisu Alive 
 
Skinnarilan väen verkkojulkaisu Alive kokoaa yhteen aiheet, jotka kiinnostavat kaikkia Lappeenrannan opiskelijoita. 
 
Alive tavoittaa noin 5000 LUT:n opiskelijaa, 3000 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijaa sekä yli 1000 opettajaa, tutkijaa tai muuta työntekijää LUT:ssa sekä sen lähiympäristössä. Alive korvasi vuoden 2017 alusta aiemmin paperisena julkaistun Aalef-lehden, joten kohdeyleisö on huomattavasti aiempaa laajempi- Alivesta kiinnostuneita ovat kampusväen lisäksi niin kaupungin yhteyshenkilöt kuin LTKY:n yhteistyökumppanitkin. 
 
Alivessa yhdistyvät nykyaikaisen verkkomedian ja paperisen ylioppilaslehden parhaat puolet: joustavuus, koko kampusväen vaikutusmahdollisuudet, reaaliaikaisuus, keskustelevuus ja monipuoliset mahdollisuudet mainostamiseen. 
 
Aliven sisällöstä vastaa LTKY:n oma tiedottaja, jonka kautta kaikki julkaistava materiaali kulkee. LTKY tuottaa itse osan Aliven sisällöstä, mutta kaikkein tärkein sisällön tuottaja on jokainen opiskelija. Etsimme jatkuvasti opiskelijaelämään liittyvien juttujen kirjoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä. Sisältöä julkaistaan Alivessa viikoittain. 
 
 
 
Kalenteri
 
LTKY:n kalenteri juuri tämä jäsenistölle ilmaiseksi jaettava almanakka, sisältää kalenteriosuuden lisäksi hyödyllistä tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta, yliopistosta ja opiskelusta.
Back

Tapahtumat

Tapahtumat

LTKY järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia opiskelijoiden iloksi. Tapahtumista merkittävimmät ovat Wappu, fuksiviikot, LTKY:n vuosijuhla ja hyvinvointiviikko. Niiden lisäksi järjestetään jaostoja ja muita pienempiä tapahtumia sekä tuetaan kiltojen ja kerhojen kautta tapahtuvaa toimintaa.
Back

Kerhot

Kerhot

Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii useita aktiivisia kerhoja, joiden tarjonta vaihtelee laidasta laitaan. Kerhot toimivat itsenäisesti, mutta ovat juridisesti ja taloudellisesti ylioppilaskunnan alaisia. Kerhoihin voi liittyä kuka hyvänsä LTKY:n jäsen. LTKY:n nettisivuilla on lista tällä hetkellä olemassa olevista kerhoista (mukana myös muutama rekisteröity yhdistys ja järjestö). Tarkempaa infoa löydät kunkin kerhon kotisivuilta. Kerhojen kotisivujen osoitteet löytyvät myös LTKY:n nettisivuilta.

Back

Killat

Killat

Kerhojen lisäksi yliopistolla vaikuttaa myös 9 erilaista kiltaa. Toisin kuin kerhot, killat eivät toimi kuitenkaan ylioppilaskunnan alaisuudessa, vaan ovat itsenäisiä rekisteröityjä, yhdistyksiä. LTKY:n ja kiltojen yhteistyö on kuitenkin erittäin tiivistä. Kiltojen jäsenet ovat aina tietyn koulutusohjelman opiskelijoita. Ne ajavat koulutusohjelman opiskelijoiden etua sekä järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä.

 • Armatuuri ry  Energiatekniikan kilta (valkoinen)
 • Cluster ry  Tietotekniikan kilta (punainen)
 • Lateksii ry  Laskennallisen tekniikan kilta (fuksianpunainen)
 • Enklaavi ry
Kauppatieteiden kilta (neonkeltainen)
 • Kaplaaki ry
Tuotantotalouden kilta (tummansininen)
 • KeTeK ry
Kemiantekniikan kilta (musta)

 • KRK ry
Konetekniikan kilta (oranssi)

 • Pelletti ry
Ympäristötekniikan kilta (harmaa)

 • Sätky ry
Sähkötekniikan kilta (vihreä)

 
Back

Liikuntapalvelut

SaLUT – Saimaan Korkeakoululiikunta:
 
SaLUT on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen liikuntatoimi. SaLUTin tärkein tehtävä on järjestää opiskelijoille monipuolista liikuntatarjontaa ja tarjota heille tukea sekä neuvontaa liikunnan harrastamisessa. Tutustu harrastusmahdollisuuksiin ja muihin SaLUTin toimintoihin osoitteessa www.salut.fi
Back

YTHS

Lappeenrannan terveydenhoitoasema

Ylioppilaiden terveyden-hoitosäätiö, YTHS, vastaa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä peritään terveydenhoitomaksu, joka oikeuttaa opiskelijan käyttämään YTHS:n palveluita. Opiskelijoiden käytettävissä on terveydenhoitajan, yleis- ja erikoislääkärin (esimerkiksi korva -ja ihotautilääkäri tai gynekologi), hammaslääkärin sekä mielenterveysneuvonnan palvelut. Käynti terveydenhoitajalla tai yleislääkärillä on maksuton. Ajankohtaista tietoa muista käyntimaksuista löydät YTHS:n kotisivuilta. 

Potilastoimisto: ajanvaraukset ja peruutukset (peruutukset myös internetissä www.yths.fi)

Puhelin: 046 710 1080

(muista peruuttaa aikasi, jotta sitä 

oikeasti tarvitsevat pääsevät vastaanotolle)

 

Terveydenhoitajan vastaanotto:

Terveydenhoitajan kanssa voit keskustella terveyttä koskevista asioista. Hän auttaa hakeutumaan jatkotoimenpiteisiin ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Terveydenhoitajalta saat myös neuvontaa rokotus- ja ehkäisyasioissa sekä lähetteitä raskauden, sukupuolitautien tai virtsatieinfektion toteamista varten.

 

Yleis- ja erikoislääkärien vastaanotot:

Yleislääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella. Päivystystapauksissa on mahdollisuus saada aika samana päivänä terveydenhoitajalta. Muutoin jonotusaika on 1 - 10 vrk vuodenajasta riippuen.

Erikoislääkärien vastaanotot ovat maksullista. Aika erikoislääkärille varataan aina terveydenhoitoasemalta, josta annetaan lähete. Erikoislääkärit ottavat vastaan omilla vastaanotoillaan.

 

Lääkärintodistukset:

Terveydenhoitoaseman lääkärit kirjoittavat todistuksia terveydentilasta yleensä vain opiskeluun tai sairauteen liittyen, muita todistuksia kirjoitetaan resurssien puutteen vuoksi vain poikkeuksellisesti. Aikaa varatessa tulee mainita, mistä todistuksesta on kysymys.

Rokotukset:

Tavallisimmat rokotukset annetaan ilmaiseksi (polio, jäykkäkouristus ja kurkkumätä). Mikäli tarvitset matkailijarokotuksen, ota yhteys hyvissä ajoin ennen matkaa, mieluimmin heti, kun tiedät lähteväsi matkalle.

 

Laboratorio:

Tavallisimmat laboratoriotutkimukset tehdään YTHS:n toimipisteessä lyhyellä varoitusajalla. Laboratoriotutkimuksiin tarvitsee aina lähetteen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Laboratorion ajanvaraus potilastoimistosta.

 

 

Röntgentutkimukset:

Röntgentutkimukset tehdään terveydenhoitoaseman lähetteellä Suomen Terveystalo Oy:llä osoitteessa Brahenkatu 3. Lähete toimii maksusitoumuksena, jolloin tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia.

 

Fysioterapia:

Lähetteen fysioterapiaan voi saada YTHS:n lääkäriltä.

 

Mielenterveyspalvelut:

Neuvontapsykologin ajan saat soittamalla psykologin puhelinpäivystykseen. Voit toki myös ensin jutella asioista terveydenhoitajan kanssa. Tietoa kriisipalveluista löydät myös esimerkiksi www-osoitteista: www.apua.info tai www.nyyti.fi.

 

Hammashoito:

Ajanvaraus numerosta 046 710 10 81. Hammaslääkärien vastaanotot terveydenhoitoasemalla päivittäin. Hammaslääkärille aika varataan terveydenhoitoaseman potilastoimiston kautta. Muista ilmoittaa aina, mikäli et voi käyttää varaamasi aikaa! Peruutusaikoja voidaan käyttää akuuttihoitoihin.

 

Kun YTHS on kiinni…

Opiskelijat (myös vieraspaikkakuntalaiset) voivat käyttää YTHS:n aukioloaikojen ulkopuolella opiskelupaikkakunnan kunnallisia terveyskeskuspalveluita. Alueelliset terveysasemat ovat avoinna kello 16 saakka, jonka jälkeen päivystää Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys.

Terveyskeskuksen vuosimaksu on 27,40 euroa, joka on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Etelä-Karjalan keskussairaala (p. 05 352 000) päivystää arkisin klo 16 - 07 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 maanantai aamuun klo 07 asti. Tällöin joudut maksamaan terveyskeskuksen vuosimaksun lisäksi jokaisesta päivystyskäynnistä 18,80 euroa.

Erikoispoliklinikkakäynneistä (esim. sisätaudit, kirurgia, keuhkot jne.) veloitetaan myös 27,40 euroa. Näitä maksuja YTHS ei korvaa. Kesäisin kesäkuusta elokuun puoleen väliin YTHS:n Lappeenrannan toimipiste on suljettuna.

 

Kun sairastun muualla kuin opiskelupaikka kunnallani…

Jos olet jollain muulla yliopistopaikkakunnalla, jossa on YTHS:n toimipiste, voit käyttää sen palveluita toimipaikan aukioloaikana. Ota opiskelijakortti mukaan! Lisää tietoa YTHS:n palveluista ja esimerkiksi kätevästä verkkolääkärin neuvontapalvelusta (sisältää paljon tietoa sairastamisesta) saat YTHS:n verkkosivuilta: www.yths.fi.

 

Häirintäyhdyshenkilö

Asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit tai sähköpostit eivät kuulu ylioppilaskuntaan niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Häirintä voi olla esimerkiksi mukavan flirtin ylittävää vihjailua, rasistista, homofobista tai seksististä käyttäytymistä, ei-toivottuja seksuaalisesti värittyneitä tai vihamielisiä viestejä, puhelinsoittoja tai sähköposteja.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus eli hän ei voi keskustella häirintätapauksista esim. ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä LTKY:n häirintäyhdyshenkilöön sähköpostilla edunvalvontasihteeri@ltky.fi tai puhelimitse 044 293 8821

Back

Ylioppilastalo

LUT:n viereen toukokuussa 1994 valmistunut Lappeenrannan Ylioppilastalo tarjoaa liki 4000 neliömetriä tilaa opetus-, harraste-, ravintola- ja toimistokäyttöön. Ylioppilastalosta oli tarkoitus saada monikäyttöinen, joten tilat luotiin helposti muunneltaviksi.
 
Back

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Ylioppilaskunta on yhteistyössä useiden opiskelijayhdistysten, poliittisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Seuraavassa lyhyesti muutama tärkeä organisaatio:
 
SYL eli Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry.
 
Jäseninä liitossa ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat sekä muutama muu järjestö. SYL on noin 132 000 opiskelijan etujärjestö, joka valvoo meidän etujamme mm. valtionhallinnossa. SYL:n kautta saat opiskelijakorttisi, jolla saat alennuksia esimerkiksi rautateillä ja korkeakoulujen ruokaloissa. Kotisivut: www.syl.fi
 
TEK eli Tekniikan akateemiset
 
TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen tietoa, turvaa ja neuvontaa kaikkiin työelämän kiemuroihin liittyvissä asioissa. Tekniikan ylioppilaana voit liittyä maksutta yli 73 000 tekniikan ammattilaisen joukkoon TEKin opiskelijajäseneksi, jolloin käytössäsi ovat lähes kaikki liiton palvelut. 
 
Lisätietoa TEKistä saat netistä osoitteesta www.tek.fi tai oman kiltasi TEK kiltayhdyshenkilöltä. Kaikki opiskeluun liittyvät asiat löytyvät helposti osoitteesta teekkari.fi. 
 
Suomen Ekonomit - 
Finlands Ekonomer
 
Suomen Ekonomit on ekonomien sekä kauppatieteellisen alan opiskelijoiden (kyltereiden) valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. Suomen Ekonomit palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Suomen Ekonomien tavoitteena on nostaa ekonomien ja ekonomiopiskelijoiden arvostusta sekä pitää niiden puolia työmarkkinoilla. Suomen Ekonomit muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. 
 
Suomen Ekonomien 
kautta saat mm:
 • Juristipalvelut 
 • Palkkaneuvonnan

 • Työnhaun palvelut

 • Edunvalvonnan

 • Tapahtumia ja koulutuksia

 • Kauppalehden ja monia muita jäsenetuja.
 
Kaikki Enklaavi ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Ekonomien jäseniä. 
 
OLL eli opiskelijoiden liikuntaliitto
 
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomenkorkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.
 
Back

LUT:n sähköiset työkalut

LUT:n sähköiset työkalut

Uni

Uni opintoportaali on LUT:n opiskelijoiden verkkopalvelu, joka kerää kaikki opintoihin liittyvät palvelut yhteen paikkaan. Yliopisto käyttää opintoportaalia hyödyksi tiedottamisessa. Pysyäksesi ajan tasalla mitä yliopisto puuhaa, kannattaa seurata Uni-opintoportaalia 

 

Moodle

Moodle on LUT:n verkko-oppimisympäristö, jota käytetään useilla opintojaksoilla opetuksen tukena. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen opetuksen. Moodleen pääsee kirjautumaan yleistunnuksilla, jotka ovat kaikilla LUT:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Moodlea voi käyttää webselaimen avulla mistä tahansa verkkoyhteyden kautta.

 

WebOodi

WebOodi on opiskelijoiden käyttöliittymä kursseille ja tentteihin ilmoittautumiseen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, omien yhteystietojen muuttamiseen opiskelijarekisterissä sekä omien opintosuoritustietojen seuraamiseen. WebOodin kautta voi myös tilata epävirallisen opintosuoritusotteen omaan sähköpostiin.

WebOodiin löydät linkin UNI-portaalin etusivulta ja samasta osoitteesta löytyy WebOodin käyttöohjeet

Lisätietoa kursseille ja tentteihin ilmoittautumisista ja ilmoittautumisajoista löytyy Uni-portaalista, https://uni.lut.fi

 

Käyttäjätunnus

Jokaisella yliopistomme opiskelijalla on mahdollisuus saada käyttäjätunnus yliopistomme tietokoneverkkoon. Käytännössä kaikilla tällainen onkin, sillä sitä tarvitaan melkein päivittäin. Lisäksi käytettävissäsi on sähköposti, uutisryhmät, yhteydet Suomessa olevien yliopistojen ja korkeakoulujen verkkoon ja edelleen ulkomaille. Uusille opiskelijoille tunnukset jaetaan fuksiviikkojen aikana.

 

Mikroluokat

Yliopistomme käytäviltä löytyy lukuisia huoneita, jotka on täytetty tietokoneilla. Yleisessä käytössä ovat tietohallinnon ylläpitämät luokat. Koulutusohjelmien omat mikroluokat on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen koulutusohjelman opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi käytettävissä on kirjaston ja Origon tilat sekä laitteet.

 

Sähköposti

Yliopistolla on käytössä selaimessa toimiva sähköpostiohjelma osoitteessa www.lut.fi/o365mail Sähköpostiin liittyviä ohjeita löytyy tietohallinnon sivuilta.

 

Back

Lappeenrannan 1. apteekki

Opiskelija-alennus 10%
Vapaakaupan tuotteista.

Puhakankatu 9-11, Prisma, p. 05-453 0009

Avoinna ma-pe 8-20, la 8-18 ja su 11-18

www.lappeenrannan1apteekki.fi

Back

Apteekkiverkkokauppa.fi

Apteekkituotteet nopeasti ja helposti verkkokaupasta.

Vitamiinit, kosmetiikka, itsehoitolääkkeet.

Koodilla OPISKELIJA saat 15% alennusta!

www.apteekkiverkkokauppa.fi

(Tarjous voimassa 31.8.2018 asti, alennus ei koske lääkkeitä)

Back

LOAS

Haluatko asua huoletta?

www.loas.fi

Back

Vaasan sähkö

 

Hei muuttaja,

sähköt päälle uuteen kotiin!

Edullista sähköä ilman yllätyksiä tai sitoutumista.

 • Ei sitoutumispakkoa
 • Edulliset hinnat ilman äkkinousuja
 • Tutkitusti tyytyväisimmät asiakkaat

Tilaa sähköt uuteen kotiin helposti

vaasansahko.fi/muutto

 

Back

Itronic

Paikallinen Apple-asiantuntijasi

iTronicista saat Apple-tietokoneista opiskelija-alennusta!


Valtakatu 41
53100 Lappeenranta
Ma-Pe: 10-18 | La: 10-16

www.itronic.fi

Back

Merkillinen

Merkillisen hyviä haalarimerkkejä.
 Yhteystiedot

Turun Haalarimerkki Oy - Åbo Halarmärke Ab

Y-tunnus
2210617-2 (ALV rek.)

Postiosoite
Turun Haalarimerkki Oy
Rauhankatu 6 A 47
FI-20100 TURKU

Sähköposti
myynti@merkillinen.fi

Suosittelemme aina sähköpostin käyttöä yhteydenottoon - se on halvin, helpoin ja nopein tapa. Pyrimme vastaamaan kaikkiin sähköposteihin yleensä työpäivän aikana.

Puhelin
02 - 480 29010

Parhaiten tavoitatte meidät sähköpostitse - luemme sitä jatkuvasti. Saapuvat puhelut näkyvät puhelinvaihteessamme, soitamme takaisin heti vapauduttuamme. Voitte myös halutessanne jättää sähköpostitse soittopyynnön.

Back

TEK

 

TEK opastaa sinut työelämään jo opiskeluaikana.

www.tek.fi/opiskelijat

Back

SPR:n Kontti

Konttikaupalla hyvää

Linda löysi 15 euron matkalaukun. Samalla hän auttoi meitä varmistamaan maailman toisella puolen hätään joutuneelle lapselle puhtaan juomaveden koko vuodeksi. Ostamalla hyvää teet hyvää.

Lähin Kontti-kierrätystavaratalosi:

Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta
Puhelin 040 139 0730
Avoinna ma-pe 9-18, la 9-16

kontti.punainenristi.fi

Facebook

Back

Kirjansitomo Hulkkonen

Diplomitöiden sidonnat

Kirjansitomo Hulkkonen

Oksasenkatu 8 (sisäpiha), 53100 Lappeenranta.

Puh. 050 3633 896

Avoinna ma-to 8.30-16.00

www.kirjansitomo.fi

 

Back

Saimaan Optiikka


Uusi ilme
Vanha hyvä palvelu


Opiskelija-ale -20%

Tervetuloa!

Puh: (05) 451 2318

Kirkkokatu 14, 53100 Lappeenranta

www.saimaanoptiikka.com

Facebook

Instagram

 

Back

Nordea

Uusi mobiilipankki

Vaivaako saldo? Vai jäikö tilisiirto tekemättä? Nordean uudella mobiilipankilla hoidat näppärästi päivittäiset raha-asiat kuntoon. Missä ja milloin vain.

_____________________

Teemme sen mahdolliseksi

Nordea
Kauppakatu 40, Lappeenranta

www.nordea.fi

Back

Eläketurvakeskus

Tiedä, älä luule!

Työeläke kertyy työstä. Tiesitkö, että myös tutkintoon johtava opiskelu kartuttaa eläkettäsi?

www.tyoelake.fi

Back

Sarianna


 
 

Opiskelija-alennus -10%

Nyt kahdessa osoitteessa!

Oksasenkatu 8, 53100 Lpr
puh. 05-453 0648

Kiviharjunkatu 15, 53100, Lpr
puh. 050-3311330

Tervetuloa!
 

www.sarianna.fi
 
Tykkää meistä facebookissa
Back

Hiusstudio9

-Nauti hiukan paremmasta-

Opiskelija-alennus -10%

Ajan varaat kätevästi myös netissä!


Koulukatu 9, Lappeenranta.

(05) 4531 731

www.hiusstudio9.fi

 

 

Back

Hiuspallo

 

Opiskelija-alennus -10%

Ei koske ripsienpidennyksiä.
 

Aukioloajat:

Maanantai - Perjantai: 9-17

Lauantaisin: 9-13
 

HiusPallo,
Taipalsaarentie 6,
53900 Lappeenranta,

puh. 045 1290126

posti@hiuspallo.fi

www.hiuspallo.fi

Seuraa meitä Facebookissa

Back

Kaakkois-Suomen Demarinuoret

Maailmaa voi muuttaa, mutaa muutos tarvitsee tekijänsä.

LIITY JÄSENEKSI:

demarinuoret.fi/liity

Järjestösihteeri Taina Salomäki

puh. 044 0570 558

taina.salomaki@demarinuoret.fi

kaakkoissuomendemarinuoret.fi

Back

Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret

Liity Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoriin

Me uskomme, että jokainen on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan.

Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

www.kako.fi

Facebook

Instagram

Snapchat: kaakon_kn

Back

Subway

-10% tarjous opiskelijoille.

esitä opiskelijakorttisi kassalla

Tarjous voimassa Lappeenrannan ja Imatran Subway -ravintoloissa.
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Back

Old Cock

Tsekkaa tästä loppuvuoden 2017 keikat:

16.9. Viikate
29.9. Wöyh!
7.10. Heikki Kuula
13.10. Turmion kätilöt
28.10.
10.11. Santa Cruz
1.12. Happoradio
8.12. Neljä Ruusua

Bändit: Club / Rock Bar.
Stand Up: Cock's Cave.

Valtakatu 54, Lappeenranta

Back

Teerenpeli


 Ei oppi ojaan kaada

mutta jos kaataa, niin uuteen nousuun pääset teerenpelissä.

Tervetuloa!

Kauppakatu 28, puh. 0424 925 290

www.teerenpeli.com

Back

McDonald's


Autokaista avoinna 24 tuntia

Kysy opiskelija-alennusta!

Ratakatu 29, 53100 Lapeenranta

Back

Ravintola Totem ja Pumpun Pub

 

Totemissa touhutaan torstaisin! Tsekkaa Touhutorstain meno paikan päällä!

Karaoke su - pe klo 21 alkaen.

Lauantaisin DJ!


Joka päivä 0,5l olut 

klo 12-14 - 2€
klo 14-18 - 2,80€

Keskiviikko, torstai, perjantai 0,4l siideri ja 0,5l olut 

2,80€ koko päivän!

 


 

Kevään keikkakalenteri

Pe 2.2. Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
http://www.timorautiainen.com/
Pe 9.2. Monsteriser & Madred
Pe 23.2. Itä Räpäyttää klubi - Jontti & Shaka
https://fi-fi.facebook.com/itarapayttaa/
Pe 2.3. Mäkki
https://fi-fi.facebook.com/aitomakki/
Pe 9.3. Better Frantic
https://www.betterfrantic.com/home
Pe 16.3. Heikki Kuula
https://fi-fi.facebook.com/HeikkiKuulaOfficial/
Pe 23.3. Royal Max & kumpp.
Pe 30.3. Viikate
http://www.viikate.com/fi/etusivu/
La 31.3. Eveliina
http://www.evelina.fi/
Pe 6.4.  Kube & Evil Stöö
https://www.facebook.com/Kube-414829615224800/ 
https://fi-fi.facebook.com/EevilStoo/
Pe 13.4. Kake Randelin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kake_Randelin
Pe 20.4. S-Tool
https://fi-fi.facebook.com/stoolofficial/
La 5.5. Anal Thunder & Huora
https://fi-fi.facebook.com/analthunderband/
https://www.facebook.com/Huoraofficial/
Pe 11.5. Litku Klementti
https://fi-fi.facebook.com/litkuyhtye/
Pe 18.5. OG Ulla-Maija
https://fi-fi.facebook.com/OGULLAMAIJA/
 

Facebook

Ravintola Totem

www.mobar-ravintolat.com

 


 


Karaoke aina aukioloaikana

Facebook

Pumpun pub

www.mobar-ravintolat.com

 


 

Back

Amarillo

Opiskelijakortilla

-15%

normaalihintaisista listaruoista ja alkoholittomista juomista.

Etu voimassa opiskelijakorttia näyttämällä lukuvuoden 2017-2018. Opiskelijaetua ei voi yhdistää muihin etuihin tia tarjouksiin.

Lappeenrannan yön ykkönen - aina sata lasissa!

 • Areena
 • Karaoke
 • Yömenu viikonloppuisin

amarillo.fi

Valtakatu 33, Lappeenranta


Liity nyt

Asiakasomistajuus kannattaa!

Back

Giggling Marlin

 

Ravintola Giggling Marlin on nykyaikainen yökerho-ja baariyhdistelmä keskustassa. Haluamme tarjota opiskelijoilla parasta palvelua ja vaihtuvat klubimme sopivat juuri opiskelijoiden makuun!

Meidän neljä eri osastoa takaavat onnistuneet bileet joka päiväksi ja tarjoavat myös mahdollisuuden erilaisiin tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä:

Olli-Pekka Piispanen
Ravintolapäällikkö
puh. 040 3503387
olli-pekka.piispanen@npg.fi

Oksasenkatu 2, Lappeenranta

NPG - Elämyksiä ja kohtaamisia

Back

Aalef

aalef.fi

Back

Daddy's Diner & Gringos Locos

We love students!

-20% OPISKELIJAKORTILLA

ravintola.fi

Back

Kaupunginteatteri

Back

Neste


Ota kanssamme askel eteenpäin.

Edelläkävijyys syntyy oikeista ihmisistä. Etsimme niitä, jota suuntaavat itsenäisesti kohti yhteistä päämäärää. Haemme pioneereja, jotka heittäytyvät tuntemattomaan. Ja ajattelijoita, jotka näkevät himen pidemmälle. Mahdollisuuksia on eri alojen osaajille – taito ja asenne ratkaisevat. Meille ainoa suunta on eteenpäin.

Lue lisää:

www.neste.com/urameillä

Back

Lunni

Koodari! Haluatko mukaan mielenkiintoisiin hommiin ja voittajatiimiin?

Olet löytänyt sellaisen!

Ota yhteyttä:

044 5000 440
info@lunni.fi
Helsinki | Lahti

www.lunni.fi

Back

Fortum

For a Cleaner World

Haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja.

Menestystä opintoihisi!

Fortum.com/urapolku

Back

Varamiespalvelu

Tule!

Töitä hyville tyypeille.

www.vmp.fi

Me yhdistämme työt ja tekijät!

 

VMP Lappeenranta

+358 40 307 5600
lappeenranta@vmp.fi

Mutkakatu 11, Lappeenranta

Back

Syke Gym

Kun treenaat,

treenaa parhaalla


3000 m2 | 24h

Alk. 19.90€ / kk

syketc.fi

asiakaspalvelu@syketc.fi

Teollisuuskatu 1, LPR

05 4202 3910

 

Back

Forever Huhtiniemi

Monipuolisin liikuntapaikka lähellä sinua!

Sulkapallo | 4 kuntosalia | 4 ryhmäliikuntasalia | Tennis | Salibandy | Squash | Pingis | Forecross | Saunat | Kahvio

Yli 7000m2 Liikuntatilaa!

www.huhtari.fi

Back

UK Koskimies

Koskimiehestä kaikki kuntoiluun

Liity UK Team -uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa koskimies.fi ja hyödynnä etusi Ratakadulla!


Ratakatu 37-39, Lappeenranta

Puh. (05) 6129 000

Facebook

Twitter

Back

Helios

Viralliset passikuvat heti mukaan 4-kuvan sarjana tai sähköisenä

www.helioslappeenranta.fi

Passport photos, ID photos, visa photos etc...


Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Puhelin: (05) 453 1684

Back

Europassi

 

Europassilla osaaminen näkyväksi.

Europassi on osaamisen sähköinen portfolio, jonka käyttäjä kokoaa itselleen.

Europassi on ilmainen palvelu kaikille eurooppalaisille. Se on kätevä käyttää, virallinen ja kansainvälinen.

Europassiin kuuluu sähköinen ansioluettelopohja, sekä portfolio, johon voit koota mm. työtodistuksia, kielipassin tai todistusten liitteitä.

Europassi Youtubessa

www.europass.fi

Back

Eka EURES -tuki

Töihin Eurooppaan?

Hae haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin Eka EURES -tukea!

         

TE-palvelut.fi -> Töihin ulkomaille

 

Back

Saimaan juomatehdas

PUHTAASTI PAREMPI.

Mikkelissä, luonnonkauniin Saimaan rannalla, valmistuvat läsityönä kullankeltaiset ja raikkaat Saimaa-oluet. Ne syntyvät suomalaisilla pelloilla kasvaneesta viljasta vuosisataisia olutperinteitä vaalien ilman lisä- ja säilöntäaineita

www.saimaanjuomatehdas.fi

Check-in tallennettu!

Sulje
Phase started: 0.039652109146118 Phase page_found: 0.0031330585479736 Phase header_found: 0.81338381767273 Phase html_start: 0.0063381195068359 Phase page_content_start: 0.019629955291748 Phase main_menu_done: 0.011656045913696 Phase sub_menus_done: 0.014040946960449 Phase quiz_done: 3.0994415283203E-6 Phase html_pages_done: 0.036525011062622 Total: 0.9443621635437