Back

Sisällys

Back

Palvelut

Back

Apteekit

Back

Asuminen

Back

Tietotekniikkapalvelut

Back

Elokuvat

Back

Haalarimerkit

Back

Järjestöt

Back

Harrastukset

Back

Kierrätys ja kirpputorit

Back

Kirjansitomot

Back

Kirjat

Back

Optikot

Back

Pankit ja vakuutusyhtiöt

Back

Parturi-Kampaamot

Back

Puoluetoiminta

Back

Ravintolat/ kahvilat / baarit / yökerhot

Back

Työpaikat

Back

Urheilu ja liikunta

Back

Valokuvaus

Back

Virastot

Back

Muut

Back

LTKY


 

Lappeenrannan teknillllisen yliopiston ylioppilaskunta

 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (lyhennettynä LTKY) perustettiin vuonna 1969, kun silloinen Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa.
 
Jokaisella suomalaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntien asema on määritelty yliopistolaissa. Niille on annettu julkisoikeudellinen asema, jonka nojalla ne ovat velvollisia hoitamaan niille määriteltyjä tehtäviä. Ylioppilaskunnasta säädetään tarkemmin sen omissa säännöissä, joihin voit tutustua ylioppilaskunnan www-sivuilla.
 
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä.
 
LTKY:lla on edustajia yliopiston päätöksentekoelimissä eli yliopiston hallituksessa, tiedekuntaneuvostoissa, koulutusohjelmien johtoryhmissä ja erillislaitosten johtokunnissa. LTKY:n tehtävänä on pitää huolta siitä, että yliopisto kuulee myös opiskelijoiden ääntä päätöksiä tehdessään.
 
LTKY huolehtii jäsentensä terveydenhoidosta YTHS:n kanssa tekemänsä sopimuksen kautta. YTHS:n palvelut ovat näin ollen jokaisen LTKY:n jäsenen käytössä. Tämän lisäksi ylioppilaskunta huolehtii jäsentensä asumisesta Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kautta.Lisäksi ylioppilaskunnan kulttuuritoimijat järjestävät LTKY:n jäsenille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja liikuntamahdollisuuksia. Ylioppilaskunnalla on jäseniään varten olemassa noin 30 harrastekerhoa, joiden toimintaan jokainen LTKY:n jäsen voi osallistua.
 
Lue lisää LTKY:n toiminnasta kalenteriosion jälkeen.
Back

The Student Union of Lappeenranta University

When the University of Lappeenranta was established 1969, the Student Union of Lappeenranta University (also known as LTKY) was founded. The existence of LTKY is based on university law (558/2009). The law stipulates that every university has to have a student union for promotion of students’ interests.
 
The student union is an organization which is a public administration as its purpose is defined by law. Even though the purpose of the student union is defined by law, student unions can quite freely define their own rules.
 
You can find LTKY’s rules on our website; www.ltky.fi
 
The purpose of the student union is to act as a link between its members and to promote their societal, social and intellectual aspirations as well as their aspirations regarding studies and their status in the society. The student union shall participate in the implementation of the educational mission of the University referred to in Section 2 by preparing students for an active, cognizant and critical citizenship.
 
LTKY takes care of its students’ health through YTHS. YTHS is a public health care organization which is specialized in university students. All YTHS services are available for LTKY members.
 
LTKY collaborates with LOAS which is the housing foundation for all students who study in Southern Karelia. The collaboration between LTKY and LOAS provides a good communication channel for students if they have something on their mind about their accommodation.
 
Back

Puhelinnumeroita

 

AA Auttava puhelin 0400 393 907

 

Apteekit

Lappeenrannan Uusi apteekki, Kaakkoiskaari 22 (05) 887 1180

Lappeenrannan Keskusapteekki, Brahenkatu 3 (05) 630 0300

Lappeenrannan I apteekki, Puhakankatu 9-11 (05) 453 0009

Kourulan apteekki, Katajakatu 10-12 (05) 630 0600

Lauritsalan apteekki, Kauppakäytävä 6 (05) 412 1570

Sammonlahden sivuapteekki, Korpikunnaankatu 1 (05) 630 0400

Yliopiston Apteekki, Valtakatu 37 0300 20200

 

Terveydenhuolto

YTHS Potilastoimisto / ajanvaraus 046 710 1080

YTHS Terveydenhoitajan neuvontapuhelin 046 710 1079

YTHS Hammashoidon ajanvaraus 046 710 1081

YTHS Psykologin neuvontapuhelin 046 710 6803

Etelä-Karjalan keskussairaala (päivystys) 05 352 5743

 

Liikkuminen

Linja-autoasema, Matkahuolto 0200 4000

Taksi 0200 60 400

VR, neuvonta, varaukset, aikataulut, hinnat 0600 41 900

 

Muita

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 0294 462 111

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 045 261 2670

LOAS (05) 668 2800

Myrkytyskeskus (09) 471 977

Yleinen hätänumero 112

Back

Opetusperiodit

Opetusperiodit 2016 - 2017

1. Periodi viikot 36-42   5.9.–21.10.2016

2. periodi viikot 44-50  31.10.–16.12.2016

3. periodi viikot 2-8  9.1.–24.2.2017

4. periodi viikot 10-16 6.3.–21.4.2017

 

Kuulusteluviikot

Syyslukukausi 2016

Viikko 43 24.10.–29.10.2016 (la tenttipäivä)

Viikot 51 19.12.–23.12.2016

Viikko 52   26.12.2016–1.1.2017 (Ei opetusta, ei kuulustelujärjestyksen mukaisia tenttejä)

Kevätlukukausi 2017

Viikko 1 2.1.–6.1.2017

Viikko 9  27.2.–4.3.2017 (la tenttipäivä)

Viikkot 17-19 24.4.–12.5.2017

Viikko 20  15.5.–19.5.2017

Intensiiviviikot

Viikko 43   24.10.–29.10.2016 

Viikko 1    2.1.–6.1.2017

Viikko 9    27.2.–4.3.2017 

Viikko 20 15.5.–19.5.2017

Viikot 21-22  22.5.–2.6.2017  ( myös aamu- ja iltatenttejä) 

Back

Teekkari- ja Kylterikulttuurin ohjesääntöjä

Teekkari- ja Kylterikulttuurin ohjesääntöjä

Teekkari

1 §

Teekkarin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkarikasteen.

2 §

Ikiteekkari on henkilö, joka täyttäen 1 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä tieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua diplomi-insinööriksi.

3 §

Vuoden Teekkari on teekkari, joka on ansiokkaasti toiminut teekkarikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Teekkari julistetaan Wappuna.

4 §

Kunniateekkari on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.

Kylteri

5 §

Kylterin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä vaaditut tehtävät ja joka on saanut kylterikasteen.

6 §

Ikikylteri on henkilö, joka täyttäen 5 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä kauppatieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua ekonomiksi.

7 §

Vuoden Kylteri on kylteri, joka on ansiokkaasti toiminut kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Kylteri julistetaan Wappuna.

8 §

Kunniakylteri on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.

Fuksi

9 §

Fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskeleva maineeltaan ja kunnialtaan teekkariksi tai kylteriksi kelvoton ensimmäisen vuosikurssin opiskelija.

10§

Fuksille, joka on suorittanut häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkari- /kylterikasteen, voidaan myöntää teekkarin/kylterin arvo huhtikuun viimeisenä päivänä pimeän laskeuduttua Lappeenrannan ylle.

11 §

Ylemmän vuosikurssin fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ylemmällä kuin ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva henkilö, jolle ei ole voitu myöntää teekkarin tahi kylterin arvoa tai jolta se on edustajiston paätöksellä otettu pois.

Karjalainen
teekkarilakki/kylterilakki

12 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan jäsentunnus on teekkarilakki tahi kylterilakki.

13 §

Lakki olkoon kaikille
Lappeenrannan teknillisen
yliopiston teekkareille
samanlainen täyttäen
seuraavat vaatimukset:

Lakin vuorin värit ovat
punainen ja musta.

Lakin päällyskangas on
yhtenäinen ja valkoista
samettia.

Lakissa on 7 (seitsemän)
kulmaa.

Lakin reunus on päällystetty
mustalla sametilla.

Lakin hikinauha on nahkaa.

Lakin lippa on musta.
 

Lakin oikealla puolella on musta silkkitupsu mustassa
kannatinnarussa.

Lakin kokardi on
hammaskehän ympäröimä
Aalef-kirjain vuodesta 1986
alkaen. Vuoteen 1985 on
kokardina ollut hammaskehän ympäröima Wankel-
moottorin tunnus. Kokardin
halkaisija on 15 mm.

18 §

Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyltereille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on ylioppilaslakki, jonka kokardi on hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain. Kokardin halkaisija on 15 mm.

14 § / 19 §

Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle teekkarille/kylterille. Lakin käyttöoikeus on elinikäinen ja henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää, testamentata, pantata tai muulla keinoin saattaa toisen henkilön haltuun. Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna huhtikuun viimeisenä päivänä, jolloin suoritetaan välittömästi vappurauhan rikkomisen jälkeen yhtäaikainen lakin päähänpano. Lakin käyttöaika päättyy kunakin vuonna syksyllä vietettäviin lakinlaskijaisiin, jolloin suoritetaan yhtäaikainen lakin päästäotto. Muina aikoina on teekkari/ kylterilakin käyttö julkisella paikalla kielletty. Poikkeusluvan voi myöntää kirjallisesta anomuksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen kulttuurivastaava.

16 § / 21 §

Lakkia tulee vaalia ja hoitaa hellyydellä. Lakkia ei kuitenkaan saa pestä, paikata tai muilla keinoilla kunnostaa vaan lakkiin tulleita tahroja, repeämiä ja muita luonnollisen* kuluman merkkejä tulee myös vaalia. (* Lakin keinotekoinen vanhentaminen on kiellettyä. Mikäli oma lakki näyttää yhtä puhtoiselta kuin tupsufuksilla, kyseessä on yhä tupsufuksi.) Jos lakin käyttökelvottomuus on ilmeinen, tulee lakki jäljettömiin tuhota ja kunniallisesti hankkia uusi lakki. Lakissa olevaa mustaa nauhaa ei saa käyttää taisteluvälineenä.

17 § / 22 §

Teekkaria/kylteriä, joka julkisesti häpäisee lakkinsa, tahi muuten käyttäytyy teekkarin/ kylterin arvolle sopimattomalla tavalla, nuhdeltakoon kirjallisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisessa lehdessä. Ennen nuhtelua on nuhdeltavalla henkilöllä oikeus antaa kirjallinen selvitys rikkeistään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Teekkarilta/kylteriltä, joka kirjallisen nuhtelun jälkeen häpäisee lakkinsa tai käyttäytyy muuten teekkarin/kylterin arvolle sopimattomasti, voi edustajisto päätöksellään ottaa teekkarin/kylterin arvon ja lakin käyttöoikeuden pois. Päätöksestä voi valittaa ylioppilaskunnan sääntöjen muutoksenhakupykälän mukaisesti.

 

Karjalainen

kunniateekkari-/

kunniakylterilakki

23 § / 24 §

Kunniateekkarin tunnus on kunniateekkarilakki. Kunniakylterin tunnus on kunniakylterilakki. Lakki on karjalainen teekkari- /kylterilakki, jonka kokardi on kultapunoksen ympäröimä.

Karjalainen fuksilakki

25 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan alan fuksien tunnus on fuksilakki. Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan fukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on vanha ylioppilaslakki. Lakissa on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen tutti kohtuullisessa kannatinnarussa. Kannatinnaru ei saa olla musta eikä muutenkaan väriltään tumma. Kannatinnaru lähtee lakin päällisen keskipisteestä ja on tuettu lakin vasemmanpuoleisen sivustan keskelle lakin reunukseen. Lakin kokardi ei saa olla hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain taikka Wankelmoottorin tunnus eikä kokardissa saa esiintyä ylipäätänsä minkäänlaista hammaskehän.

26 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan fuksien tunnus on fuksitutti. Tutti olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan ffukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Tutti on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen kohtuullisen kannatinnarun varassa. Tuttia ei saa kiinnittää lakkiin.

27 §

Lakin tai tutin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle fuksille.

28 §

Ennen lakin käyttöönottoa tulee lakki hyväksyttää Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan killan hallituksella tai hallituksen määräajaksi kirjallisesti valtuuttamalla teekkarilla tai kylterillä. Killalla tarkoitetaan tässä sitä kiltaa, jonka jäsenenä lakin hyväksyttämistä anova fuksi on.

29 §

Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna syyslukukauden alkaessa. Lakkia ei saa käyttää teekkari-/ kylterikasteen jälkeen, joka tapahtuu Wapun aattona.

30 §

Lakin tuttia tai fuksituttia saa tarpeen vaatiessa käyttää tutin normaalimman käyttötavan mukaisesti.

31 §

Muilta osin noudatetaan määräyksiä karjalaisen teekkari-/ kylterilakin käytöstä.

 

Ylioppilaskunnan
toiminta-alueet

 

Ylioppilaskunnan toimintakenttä on varsin laaja. Se pyrkii kattamaan kaikki keskeiset opiskelijan elämään liittyvät asiat. LTKY:n toiminta on jakautunut viiteen erilaiseen sektoriin, joilla on omat erityiset tehtävänsä ylioppilaskunnan toiminnassa.

 

Hallinnon tehtävä on johtaa ja valvoa ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa. Hallinnon alaan kuuluu myös ylioppilaskunnan talouden hoitaminen sekä suhteet päättäjiin kansallisella ja kunnallisella tasolla.

 

Kulttuuritoimintaan sisältyvät ylioppilaskunnan tapahtumat sekä vapaa-aikatoiminta. Kulttuurisektori toimii myös yhdyssiteenä kiltojen, kerhojen ja ylioppilaskunnan välillä.

 

KV-asioiden tehtävänä on valvoa vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden etuja paikallisella tasolla. Sektorin vastuulla ovat myös ylioppilaskunnan kansainväliset suhteet.

 

Opinto- ja koulutusasiat voidaan jakaa kahteen tehtäväkenttään: paikallinen ja kansallinen vaikuttaminen. Paikallinen vaikuttaminen on yliopiston suuntaan tehtävää opiskelijan edunvalvontaa. Kansallinen vaikuttaminen on taas koulutuspolitiikkaan vaikuttamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

 

Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoidemme hyvinvoinnista esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi sektori toimii hyvinvointitoimikunnassa yliopistolla, joka järjestää hyvinvointiviikot kaksi kertaa vuodessa.

 

Back

Ylioppilaskunnan
 toiminta-alueet

Ylioppilaskunnan 
toiminta-alueet

 
Ylioppilaskunnan toimintakenttä on varsin laaja. Se pyrkii kattamaan kaikki keskeiset opiskelijan elämään liittyvät asiat. LTKY:n toiminta on jakautunut viiteen erilaiseen sektoriin, joilla on omat erityiset tehtävänsä ylioppilaskunnan toiminnassa.
 
Hallinnon tehtävä on johtaa ja valvoa ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa. Hallinnon alaan kuuluu myös ylioppilaskunnan talouden hoitaminen sekä suhteet päättäjiin kansallisella ja kunnallisella tasolla.
 
Kulttuuritoimintaan sisältyvät ylioppilaskunnan tapahtumat sekä vapaa-aikatoiminta. Kulttuurisektori toimii myös yhdyssiteenä kiltojen, kerhojen ja ylioppilaskunnan välillä.
 
KV-asioiden tehtävänä on valvoa vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden etuja paikallisella tasolla. Sektorin vastuulla ovat myös ylioppilaskunnan kansainväliset suhteet.
 
Opinto- ja koulutusasiat voidaan jakaa kahteen tehtäväkenttään: paikallinen ja kansallinen vaikuttaminen. Paikallinen vaikuttaminen on yliopiston suuntaan tehtävää opiskelijan edunvalvontaa. Kansallinen vaikuttaminen on taas koulutuspolitiikkaan vaikuttamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
 
Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoidemme hyvinvoinnista esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi sektori toimii hyvinvointitoimikunnassa yliopistolla, joka järjestää hyvinvointiviikot kaksi kertaa vuodessa.
 
Back

Ylioppilaskunnan organisaatio

Ylioppilaskunnan organisaatio

LTKY:n jäsenet

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 4100 jäsenmaksun maksanutta LUT:ssa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammaskehän ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

 

Edustajisto

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi marraskuussa pidettävissä vaaleissa 31-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa opiskelukuukausina. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat mm. LUT:n, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, joita LTKY muodostaa.

 

Edustajiston puheenjohtajat 2016:

 

Lauri Kumpulainen,

edustajiston puheenjohtaja

 

Kimmo Penttinen,

edustajiston 1. varapuheenjohtaja

 

Sini Piiparinen,

edustajiston 2. varapuheenjohtaja

 

Hallitus

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäistä opiskelijaedunvalvontaa, jonka tehtävänä on varmistaa, että Lappeenrannassa on jokaisella opiskelijalla hyvä olla. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla kullakin on omat vastuualueensa. Se kokoontuu viikoittain, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä. Vuonna 2016 hallitukseen kuuluvat:

 

Puheenjohtaja

Ville-Matti Rissanen

044 293 8811

pj@ltky.fi

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on koordinoida ylioppilaskunnan hallituksen toimintaa, vastata sidosryhmäsuhteista sekä antaa lausunnot ylioppilaskunnan puolesta ulkopuolisille tahoille.

 

Varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka ja opintoasiat

Hanna Tynys

opo@ltky,fi

0442938813

Hallituksen varapuheenjohtajana vastaan hallituksen toiminnasta puheenjohtajan ollessa estynyt. 

Opintovastaavana tehtäviini kuuluu vaikuttaminen koulutus- ja opintoasioihin ensisijaisesti paikallisella tasolla. Lisäksi koordinoin HallOpEd-toimintaa ja yhteistyötä kiltojen edunvalvojien kanssa.

 

Sosiaalipolitiikka ja työelämä

Clarisse Jay

044 293 8814

sopo@ltky.fi

Sopo-vastaavana tehtäväni on edistää asumis-, toimeentulo-, terveys- ja hyvinvointiasioita. 

 

Talous, viestintä, yrityssuhteet 

Jan Saariniemi

044 293 8815

viestinta@ltky.fi

Viestinnän osalta tehtäviini kuuluu sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään viestintäämme yhä läpinäkyvämmäksi ja saavuttamaan jäsenistömme yhä paremmin. 

 

Kansainvälisyys, tutorointi 

Daria Minashkiva

044 293 8816

kv@ltky.fi

Vastaan kansainvälisistä asioista, tutorointiin liittyvistä asioista 

 

Korkeakoulupolitiikka ja koulutuspolitiikka

Juho Kekäläinen 

044 293 8812

kopo@ltky.fi

Korkeakoulupoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu vaikuttaminen koulutus- ja opintoasioihin kansallisella ja paikallisella tasolla.  

 

Kulttuuri, jäsenpalvelut, kerhot ja yhteistyöyhdistykset

Jeremias Mäkinen

044 293 8817

”Kulttuurivastaava vastaa teekkari- ja kylterikulttuurista. Järjestöasioissa vastuualueenani ovat ylioppilaskunnan alaiset kerhot ja yhteistyöyhdistykset. Lisäksi kulttuurivastaavan vastuulla ovat jäsenpalveluasiat.

 

Sihteeristö

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta.

 

Pääsihteeri

044 293 8818

paasihteeri@ltky.fi

Pääsihteeri vastaa taloushallinnosta, huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta ja toimii sihteeristön ja toimiston esimiehenä.

 

Toimistosihteeri

Virpi Partti 

045 261 2670

toimistosihteeri@ltky.fi

Toimistosihteeri huolehtii toimistopalveluista sekä LTKY:n ja kerhojen kirjanpidosta sekä toimii vastausautomaattina.

 

Edunvalvontasihteeri

Anni Myllärinen 

044 293 8821

edunvalvontasihteeri@ltky.fi

Edusvalvontasihteeri tekee taustatyötä sosiaali- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan, auttaa opiskelijoita päivittäisten käytännön ongelmien kanssa ja vastaa HaalOpEd -valintaprosesseista. Vastaa myös mustasta listasta ja tenttiarkistosta. Vastaa LTKY:n jäsenpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

 

Tiedottaja

tiedottaja@ltky.fi

Tiedottaja vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä viestinnästä, kuten kaksiviikkoistiedoitteista ja ylioppilaskunnan nettisivujen ja Facebook-sivun päivittämisestä.

 

Päätoimittaja

aalef@ltky.fi

Päätoimittaja vastaa ylioppilaskunnan lehden, Aalefin sisällöstä sekä visuaalisesta ilmeestä.

  

Markkinointisihteeri

Lukas Kilpua, Teemu Sikanen

Markkinointisihteeri vastaa ylioppilaskunnan julkaisujen mainosmyynnistä ja toimii hallituksen yrityssuhdevastaavan apuna.

 

Ylläpitäjä / Admin master / godlike

Ylläpitäjä vastaa ylioppilaskunnan tietotekniikan ylläpidosta.

Oskar Sonninen, 044 293 8820

 

HallOpEd

Hallinnon opiskelijaedustaja eli tuttavallisemmin HallOpEd, on toimielimestä riippuen joko LTKY:n hallituksen tai edustajiston valitsema opiskelija. HallOpEdin tehtävänä arvokkaassa luottamustoimessaan on tuoda toimielimiin opiskelijoiden näkemyksiä ja vaikuttaa päätöksentekoon niin yliopistolla, kuin muissa LTKY:lle tärkeissä organisaatioissa, kuten LOASilla ja TEKissä. HallOpEd-toiminta antaa mahdollisuuden tutustua yliopiston ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon ja vaikuttaa konkreettisesti opiskelijoiden arjessa tuntuviin asioihin.

Back

Tiedotuskanavat

Tiedotuskanavat

Taulutelevisiot

• LUT:n seitsemännessä vaiheessa. 

Internet

www.ltky.fi

aalef.ltky.fi

• Facebook: LTKY-sivu

• Instagram: LTKY_insta

• Twitter: LTKYtwt

• Sähköpostiin tuleva LTKY:n kaksiviikkotiedote.

 

Tarkkaile myös kerhojen ja kiltojen omia ilmoitustauluja, sivuja ja uutisryhmiä.

Back

Aalef Oy

Aalef Oy

Aalef Oy on ylioppilaskunnan eli opiskelijoiden omistama yhtiö. Toiminta on lähtenyt liikkeelle ja kehittynyt opiskelijoiden tarpeista esim. lounasruokailuun sekä opiskelijamonisteiden tuottamiseen liittyen. Tällä hetkellä yhtiö harjoittaa liiketoimintaa tilitoimiston, lounasravintolan ja kirjakaupan muodossa. Aalefin ravintoloiden sijaitsevat Technopolis Skinnarilassa sekä ylioppilastalossa. Näiden lisäksi ravintola Parempi sijaitsee kauppakeskus Family Centerissä Myllymäessä. Kirjakauppa sijaitsee yliopiston aulan yhteydessä.

Aalefin toiminnalla on kaksi tärkeää päämäärää. Ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut tarjoavat yritysasiakkaille mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Toisaalta yhtiön tehtävänä on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja käyttäjilleen edullisia palveluita.

Back

Jäsenpalvelut

Jäsenpalvelut

Edunvalvontatyön lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluita, esimerkiksi tämän kalenterin. Jäsenpalveluista tärkein on opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen Ylioppilaiden terveydenhuolto säätiön (YTHS:n) kautta. YTHS:n toiminnasta voit lukea lisää tuonnempana. Muita jäsenpalveluita ovat:

 

Neuvonta

LTKY:n toimistosta voit tulla kysymään neuvoa mitä moninaisimmissa opiskeluun ja sen edellytyksiin liittyvissä pulmissa. Suurimpaan osaan kysymyksistä vastaa toimistosihteeri, mutta myös muita yo-kunta aktiiveja voi huoletta nykiä hihasta. LTKY:n toimisto on avoinna ma – to klo 10.00 – 15.00 ja pe klo 10.00-14.00. Voit myös soittaa toimiston numeroon 045 –261 2670. Myös suurin osa alla luetelluista jäsenpalveluista hoituu toimistolla.

Opiskelijakortit

Opiskelijakortilla on mahdollisuus saada erilaisia etuja ja palveluja.

Kortti on

• valtakunnallinen SYL-opiskelijakortti

• ylioppilaskunnan jäsenkortti

• alennus- ja etukortti

Opiskelijakortilla saa maksuttomat yleislääkäripalvelut ja edulliset erikoislääkäripalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), alennuksen aterian hinnasta opiskelijaravintoloissa, edulliset juna- ja bussimatkat sekä paljon muuta. Opiskelijakorttiin on myös mahdollista kytkeä maksupalvelut Elisan Lompakko palvelun kautta.

Frank-kortinvoit tilata osoitteesta frank.fi
Kortin
ilaamiseenarvitsetigitaalisenalokuvan.
Opiskelijakorttioimitetaanuoraan ylioppilaskunnan toimistolle, josta sen voi noutaa toimiston aukioloaikoina tai tilaajan kotiin valitun korttityypin mukaisesti.

Otathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen noutaessasi opiskelijakorttia ylioppilaskunnan toimistolta.

Opiskelijakortin käyttäminen on maksutonta eikä käyttöön liity mitään vuosi tai muita vastaavia maksuja.

 

Lukuvuositarra

Opiskelija-alennuksia varten opiskelijakorttiin tarvitaan voimassa oleva lukuvuosivuositarra, joka on noudettavissa ylioppilaskunnan toimistolta. Mikäli et pääse itse hakemaan lukuvuositarraa, niin lähetä ylioppilaskuntaan opiskelijakorttisi, jäsenmaksukuittisi sekä postimerkillä varustettu palautuskuori, niin palautamme tarralla varuste-tun opiskelijakortin sinulle. Osoite: LTKY, Laserkatu 10, 53850 LPR. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön hakemaan lukuvuositarran. Henkilön mukana pitää olla opiskelijakortti, johon tarra liimataan, sekä vapaamuotoinen valtakirja tai jäsenmaksukuitti tositteeksi. Lisätietoja toimistosihteeriltä
p. 045 – 261 2670.

 

Teekkarilakit

Lakkien yhteistilaus suoritetaan kahdella tilauskierroksella, joista ensimmäinen on loka- marraskuussa ja toinen tammi- helmikuussa. Tilauksia tehdään kaksi vuodessa. Tilaus kannattaa tehdä ensimmäisellä tilauskierroksella, koska lakki on sen yhteydessä tilattuna huomattavasti edullisempi. Lakin tilanneet saavat laskun, jonka eräpäivä on maaliskuussa.

 

Vippilaina

Tilapäisiin rahavaikeuksiin on jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä mahdollisuus hakea 170 euron suuruista vippilainaa tai erityisestä syystä 250 euron suuruista erikoisvippilainaa LTKY:sta. Laina-aika on kolme (3) kuukautta ja korko 5 euroa. Eli 170 euron lainasta maksat kolmen kuukauden jälkeen takaisin 175 euroa. Vippilainaa varten tarvitset (2) kaksi takaajaa, jotka ovat LUT:n läsnäolevia opiskelijoita. Saat erääntyvästä lainasta laskun sähköpostilla. Jos olet hukannut laskusi voit suorittaa em. summan tilille 109130 – 2500215.

 

Vanhojen tenttien arkisto

Tuhansien vanhojen tenttien arkisto löytyy sähköisenä ylioppilaskunnan sivuilta. Tenttejä voi myös halutessa käydä selaamassa (ja kopioimassa) ylioppilaskunnan toimistolla. Ylioppilaskunta saa uusia tenttejä kaksi kertaa vuodessa (syksyn alussa kevään tentit ja kevään alussa syksyn tentit), jolloin tentit päivitetään myös sähköiseen muotoon. Vanhojen tenttien arkistoon pääsee LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Tenttiarkisto” kautta.

 

Kopiokone

Ylioppilaskunnan toimistolla on kopiokone, jota opiskelijat voivat vapaasti käyttää. Kopiot 10 snt/kpl, maksu suoritetaan käteisellä.

 

Lehdet

Ylioppilaskuntaan tulee useita lehtiä, jotka ovat kaikkien luettavissa ylioppilaskunnan toimistolla.

 

Elokuva- ja jääkiekkoliput

Ylioppilaskunnalla on myynnissä opiskelijahintaisia elokuvalippuseteleitä (7 euroa), jotka voi vaihtaa elokuvateattereissa “oikeaan” lippuun näyttämällä opiskelijakorttia. Toimistolta myydään myös opiskelijahintaisia lippuja Saipan otteluihin.

 

Mustalista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetuksen ja opiskelun ohjeen 72§ mukaan:

“Opettajan tulee toimittaa kuukauden kuluessa tiedot kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opiskelijoiden tietoon. Kuulusteluiden tulokset toimitetaan kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa kuulustelua. Mikäli opintojaksosta on kaksi kuulustelua neljän viikon sisällä, voi opettaja arvostella ne samalla kertaa. Tällöin edellä mainittu kuukauden tarkastusaika lasketaan jälkimmäisestä kuulustelusta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opintotoimistoon kuukauden kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta.”

Osa opetushenkilökunnasta kuitenkin rikkoo tätä sääntöä ja kuulustelujen korjaamiseen saattaa kulua suhteettoman kauan aikaa. LTKY:n jäsenasiasihteeri tarkkailee tenttienpalautusaikoja Mustan listan avulla ja näin pyrkii osaltaan turvaamaan opiskelijan perusoikeuden. Jos et saa tietää tenttitulostasi ajoissa, ilmoita siitä ylioppilaskunnan kotisivuilla ”Mustalista” -kohdasta löytyvällä lomakkeella.

 

Harmaalista

Harmaan listan kautta opiskelijat voivat ilmoittaa opiskeluun liittyvistä asioista, jotka eivät Mustalle listalle sovi. Harmaata listaa voi käyttää niin negatiivisen kuin positiivisenkin palautteen antamiseen esimerkiksi opetusasioissa. Koulutuspoliittinen sektori käsittelee saadun palautteen ja vie asioita eteenpäin. Palautteen antaminen on mahdollista myös anonyymisti. Harmaan listan lomake löytyy LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Harmaa lista” alta.

 

Tilatarjonta

Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen Ylioppilastalolla sijaitsevia kokoontumistiloja. Seuraavassa lyhyet kuvaukset tiloista:

 

Kellarin harrastetilat

Ylioppilastalon kellarissa olevat useiden satojen neliöiden suuruiset harrastetilat ovat ylioppilaskunnan jäsenten käytössä. Tilan voi varata jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Harrastetilassa voi järjestää ja on järjestetty mitä erinäisimpiä tapahtumia, iltamia ja juhlien jatkoja.

 

Sauna ja saunakabinetti

Ylioppilastalon kellarissa sijaitsevat saunatilat ovat LTKY:n jäsenten käytössä. Pelkkiin saunatiloihin mahtuu mukavasti noin 30 henkilöä. Halutessasi voit varata myös kellarin harrastetilat, jolloin tilaisuuteesi mahtuu reilusti ihmisiä.

Back

Julkaisut

Aalef- lehti

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijoiden lehti Aalef tavoittaa n. 5000 LUT:n opiskelijaa sekä yli 1000 opettajaa, tutkijaa tai muuta työntekijää LUT:ssa sekä sen lähiympäristössä. Aiemmin teekkarilehtenä tunnettu Aalef uudistui vuoden 2011 alussa palvelemaan koko ylioppilaskunnan jäsenistöä sekä toimimaan heidän vuorovaikutuskanavanaan. Aalef ilmestyy neljästi vuodessa, kaksi kertaa keväällä sekä kaksi kertaa syksyllä.

Lehden sisällöstä ja ulkoasusta on vastuussa päätoimittaja, mutta pääasiallisesti sisältöä lehteen tuottaa koko ylioppilaskunnan jäsenistö sekä erinäiset toimijat. Jos kiinnostuit lehteen kirjoittelusta, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse aalef@ltky.fi.

 

Kalenteri

LTKY:n kalenteri juuri tämä jäsenistölle ilmaiseksi jaettava almanakka, sisältää kalenteriosuuden lisäksi hyödyllistä tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta , yliopistosta ja opiskelusta.

Back

Tapahtumat

Tapahtumat

LTKY järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia opiskelijoiden iloksi. Tapahtumista merkittävimmät ovat Wappu, fuksiviikot, LTKY:n vuosijuhla ja hyvinvointiviikko. Niiden lisäksi järjestetään jaostoja ja muita pienempiä tapahtumia sekä tuetaan kiltojen ja kerhojen kautta tapahtuvaa toimintaa.

Back

Kerhot

Kerhot

Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii useita aktiivisia kerhoja, joiden tarjonta vaihtelee laidasta laitaan. Kerhot toimivat itsenäisesti, mutta ovat juridisesti ja taloudellisesti ylioppilaskunnan alaisia. Kerhoihin voi liittyä kuka hyvänsä LTKY:n jäsen. LTKY:n nettisivuilla on lista tällä hetkellä olemassa olevista kerhoista (mukana myös muutama rekisteröity yhdistys ja järjestö). Tarkempaa infoa löydät kunkin kerhon kotisivuilta. Kerhojen kotisivujen osoitteet löytyvät myös LTKY:n nettisivuilta.

Back

Killat

Kerhojen lisäksi yliopistolla vaikuttaa myös 9 erilaista kiltaa.

 • Armatuuri ry Energiatekniikan kilta (valkoinen)
 • Cluster ry
 • Tietotekniikan kilta (punainen)
 • Lateksi ry Laskennallisen tekniikan kilta ( valkoinen , missä fuksianpunaiset hihat. myöh. pinkit)
 • Enklaavi ry
 • Kauppatieteiden kilta (neonkeltainen)
 • Kaplaaki ry
 • Tuotantotalouden kilta (tummansininen)
 • Ketek ry
 • Kemiantekniikan
 • kilta (musta)
 • KRK ry Konetekniikan kilta (oranssi)
 • Pelletti ry Ympäristötekniikan kilta (harmaa)
 • Sätky ry Sähkötekniikan kilta (vihreä)

Toisin kuin kerhot, killat eivät toimi kuitenkaan ylioppilaskunnan alaisuudessa, vaan ovat itsenäisiä, rekisteröityjä, yhdistyksiä. LTKY:n ja kiltojen yhteistyö on kuitenkin tiivistä. Kiltojen jäsenet ovat aina tietyn LUT:n osaston opiskelijoita. Ne ajavat osastonsa opiskelijoiden etua ja järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä.

 

 

Back

Opiskelijan Lappeenranta

Opiskelijan Lappeenranta kokoaa kaikkia lappeenrantalaisia korkeakouluopiskelijoita koskettavat palvelut, kuten opiskelija-alennukset, asunnon- ja työpaikkojen välityksen sekä tapahtumatiedotteet yhdelle sivustolle. www.opiskelijanlappeenranta.fi

Back

Liikuntapalvelut

SaLUT – Saimaan Korkeakoululiikunta

SaLUT  on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattirkorkeakoulun yhteinen liikuntatoimi. SaLUTin tärkein tehtävä on järjestää opiskelijoille monipuolista liikuntatarjontaa ja tarjota heille tukea ja neuvontaa liikunnan harrastamisessa. Tutustu harrastusmahdollisuuksiin ja muihin SaLUTIn toimintoihin osoitteessa www.salut.fi

Back

YTHS

Lappeenrannan terveydenhoitoasema

Ylioppilaiden terveyden-hoitosäätiö, YTHS, vastaa yliopistojen sekä tiede- ja taide-korkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä peritään terveydenhoitomaksu, joka oikeuttaa opiskelijan käyttämään YTHS:n palveluita. Opiskelijoiden käytettävissä on terveydenhoitajan, yleis- ja erikoislääkärin (esimerkiksi korva -ja ihotautilääkäri tai gynekologi), hammaslääkärin sekä mielenterveysneuvonnan palvelut.
Käynti terveydenhoitajalla tai yleislääkärillä on maksuton. Ajankohtaista tietoa muista käyntimaksuista löydät YTHS:n kotisivuilta. Syksystä 2011 alkaen Lappeenrannan YTHS:n toimipisteellä on käynnissä AMK-opiskelijoille tarkoitettu pilottihanke. Tämä tarkoittaa sitä, että YTHS:n palvelut ovat käytössä myös niille ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka maksavat YTHS:n vuosimaksun.

Potilastoimisto: ajanvaraukset ja peruutukset (peruutukset myös internetissä www.yths.fi)

Puhelin: 046 710 10 80

(muista peruuttaa aikasi, jotta sitä 

oikeasti tarvitsevat pääsevät vastaanotolle)

 

Terveydenhoitajan vastaanotto:

Ma – pe 8 – 12 ilman ajanvarausta, iltapäivällä ma – to ajanvarauksellinen vastaanotto. Terveydenhoitajan kanssa voit keskustella terveyttä koskevista asioista. Hän auttaa hakeutumaan jatkotoimenpiteisiin ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Terveydenhoitajalta saat myös neuvontaa rokotus- ja ehkäisyasioissa sekä lähetteitä raskauden, sukupuolitautien tai virtsatieinfektion toteamista varten.

 

Yleis- ja erikoislääkärien vastaanotot:

Yleislääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella. Päivystystapauksissa on mahdollisuus saada aika samana päivänä terveydenhoitajalta. Muutoin jonotusaika on 1 – 10 vrk vuodenajasta riippuen.

Erikoislääkärien vastaanotot ovat maksullista. Aika erikoislääkärille varataan aina terveydenhoitoasemalta, josta annetaan lähete. Erikoislääkärit ottavat vastaan omilla vastaanotoillaan.

 

Lääkärintodistukset:

Terveydenhoitoaseman lääkärit kirjoittavat todistuksia terveydentilasta yleensä vain opiskeluun tai sairauteen liittyen, muita todistuksia kirjoitetaan resurssien puutteen vuoksi vain poikkeuksellisesti. Aikaa varatessa tulee mainita, mistä todistuksesta on kysymys.

 

Rokotukset:

Tavallisimmat rokotukset annetaan ilmaiseksi (polio, jäykkäkouristus ja kurkkumätä) päivittäin terveydenhoitajalta rokotusaikoina ma – pe 8 – 12. Mikäli tarvitset matkailijarokotuksen, ota yhteys hyvissä ajoin ennen matkaa, mieluimmin heti, kun tiedät lähteväsi matkalle.

 

Laboratorio:

Tavallisimmat laboratoriotutkimukset tehdään YTHS:n toimi-pisteessä lyhyellä varoitusajalla. Laboratoriotutkimuksiin tarvitsee aina lähetteen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Laboratorion ajanvaraus potilastoimistosta.

 

Röntgentutkimukset:

Röntgentutkimukset tehdään terveydenhoitoaseman lähetteellä Suomen Terveystalo Oy:llä osoitteessa Brahenkatu 3. Lähete toimii maksusitoomuksena, jolloin tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia.

 

Fysioterapia:

Lähetteen fysioterapiaan voi saada YTHS:n lääkäriltä.

 

Mielenterveyspalvelut:

Neuvontapsykologin ajan saat soittamalla psykologin puhelinpäivystykseen. Voit toki myös ensin jutella asioista terveydenhoitajan kanssa. Tietoa kriisipalveluista löydät myös esimerkiksi www-osoitteista: www.apua.info tai www.nyyti.fi.

 

Hammashoito:

Ajanvaraus ma – to klo 8:00-15:00 ja pe klo 8:00-14:00 puh. 046 710 10 81. Hammaslääkärien vastaanotot terveydenhoitoasemalla päivittäin. Hammaslääkärille aika varataan terveydenhoitoaseman potilastoimiston kautta. Muista ilmoittaa aina, mikäli et voi käyttää varaamasi aikaa! Peruutusaikoja voidaan käyttää akuuttihoitoihin.

 

Kun YTHS on kiinni…

Opiskelijat (myös vieraspaikkakuntalaiset) voivat käyttää YTHS:n aukioloaikojen ulkopuolella opiskelupaikkakunnan kunnallisia terveys-keskuspalveluita. Alueelliset terveysasemat ovat avoinna ma-to kello 16 ja pe 15 saakka, jonka jälkeen päivystää Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys. Terveyskeskuksen vuosimaksu on 22 euroa, joka on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Etelä-Karjalan keskussairaala (p. 05 – 611 5743) päivystää arkisin klo 16 – 07 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 maanantaiaamuun klo 07 asti. Tällöin joudut maksamaan terveyskeskuksen vuosimaksun lisäksi jokaisesta päivystyskäynnistä 22 euroa. Erikoispoliklinikkakäynneistä (esim. sisätaudit, kirurgia, keuhkot jne.) veloitetaan myös 22 euroa. Näitä maksuja YTHS ei korvaa. Kesäisin kesäkuusta elokuun puoleen väliin YTHS:n Lappeenrannan toimipiste on suljettuna. YTHS:n kesäajan terveyspalveluista tiedotetaan myöhemmin keväällä uutisryhmissä ja YTHS:n nettisivuilla.

 

Kun sairastun muualla kuin opiskelupaikka kunnallani…

Jos olet jollain muulla yliopistopaikkakunnalla, jossa on YTHS:n toimipiste, voit käyttää sen palveluita toimipaikan aukioloaikana. Ota opiskelijakortti mukaan! Lisää tietoa YTHS:n palveluista ja esimerkiksi kätevästä verkkolääkärin neuvontapalvelusta (sisältää paljon tietoa sairastamisesta) saat YTHS:n verkkosivuilta: www.yths.fi.

 

Häirintäyhdyshenkilö

Asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit tai sähköpostit eivät kuulu ylioppilaskuntaan niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Häirintä voi olla esimerkiksi mukavan flirtin ylittävää vihjailua, rasistista, homofobista tai seksististä käyttäytymistä, ei-toivottuja seksuaalisesti värittyneitä tai vihamielisiä viestejä, puhelinsoittoja tai sähköposteja.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus eli hän ei voi keskustella häirintätapauksista esim. ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä LTKY:n häirintäyhdyshenkilöön sähköpostilla edunvalvontasihteeri@ltky.fi tai puhelimitse 044 293 8821

Back

Ylioppilastalo

LUT:n viereen toukokuussa 1994 valmistunut Lappeenrannan Ylioppilastalo tarjoaa liki 4000 neliömetriä tilaa opetus-, harraste-, ravintola- ja toimistokäyttöön. Ylioppilastalosta oli tarkoitus saada monikäyttöinen, joten tilat luotiin helposti muunneltaviksi.

Back

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Ylioppilaskunta on yhteistyössä useiden opiskelijayhdistysten, poliittisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Seuraavassa lyhyesti muutama tärkeä organisaatio:

 

SYL eli Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry.

Jäseninä liitossa ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat sekä muutama muu järjestö. SYL on noin 130 000 opiskelijan etujärjestö, joka valvoo meidän etujamme mm. valtionhallinnossa. SYL:n kautta saat opiskelijakorttisi, jolla saat alennuksia esimerkiksi rautateillä ja korkeakoulujen ruokaloissa. Kotisivut: www.syl.fi

 

TEK eli Tekniikan akateemiset

TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen tietoa, turvaa ja neuvontaa kaikkiin työelämän kiemuroihin liittyvissä asioissa. Tekniikan ylioppilaana voit liittyä maksutta yli 73 000 tekniikan ammattilaisen joukkoon TEKin opiskelijajäseneksi, jolloin käytössäsi ovat lähes kaikki liiton palvelut. Lisätietoa TEKistä saat netistä osoitteesta www.tek.fi tai oman kiltasi TEK kiltayhdyshenkilöltä. Kaikki opiskeluun liittyvät asiat löytyvät helposti osoitteesta teekkari.fi. Liittyminen onnistuu  osoitteessa liity.tek.fi

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer

Suomen Ekonomit on ekonomien sekä kauppatieteellisen alan opiskelijoiden (kyltereiden) valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. Suomen Ekonomit palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Suomen Ekonomien tavoitteena on nostaa ekonomien ja ekonomiopiskelijoiden arvostusta sekä pitää niiden puolia työmarkkinoilla. Suomen Ekonomit muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Suomen
Ekonomien kautta saat mm:

 • Juristipalvelut 
 • Palkkaneuvonnan
 • Työnhaun palvelut
 • Edunvalvonnan
 • Tapahtumia ja koulutuksia
 • Kauppalehden ja monia muita jäsenetuja.

Kaikki Enklaavi ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Ekonomien jäseniä. Liity kylterijäseneksi: www.kylterit.net

 

OLL eli opiskelijoiden liikuntaliitto

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomen
korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan 
puolesta.

Back

LUT:n sähköiset työkalut

LUT:n sähköiset työkalut

Uni

Uni opintoportaali on LUT:n opiskelijoiden verkkopalvelu, joka kerää kaikki opintoihin liittyvät palvelut yhteen paikkaan. Yliopisto käyttää opintoportaalia hyödyksi tiedottamisessa.  Pysyäkseksi ajantasalla mitä Yliopisto puuhaa, kannattaa seurata Uni-opintoportaalia 

 

Moodle

Moodle on LUT:n verkko-oppimisympäristö, jota käytetään useilla opintojaksoilla opetuksen tukena. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen opetuksen. Moodleen pääsee kirjautumaan yleistunnuksilla – tunnukset ovat kaikilla LUT:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Moodlea voi käyttää webbiselaimen kautta mistä tahansa verkkoyhteyden kautta.

 

WebOodi

WebOodi on opiskelijoiden käyttöliittymä kursseille ja tentteihin ilmoittautumiseen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, omien yhteystietojen muuttamiseen opiskelijarekisterissä sekä omien opintosuoritustietojen seuraamiseen. WebOodin kautta voi myös tilata epävirallisen opintosuoritusotteen omaan sähköpostiin.

WebOodiin löydät linkin yliopiston etusivulta ja samasta osoitteesta löytyy WebOodin käyttöohjeet

Lisätietoa kursseille ja tentteihin ilmoittautumisista ja ilmoittautumisajoista löytyy yliopiston www-sivuilta opinto-oppaista ja Opiskelu -> Lukuvuoden suunnittelu.

 

Käyttäjätunnus

Jokaisella yliopistomme opiskelijalla on mahdollisuus saada käyttäjätunnus yliopistomme tietokoneverkkoon. Käytännössä kaikilla tällainen onkin, sillä sitä tarvitaan melkein päivittäin, mutta viimeistään jossain vaiheessa opintoja. Lisäksi käytettävissäsi on sähköposti, uutisryhmät, yhteydet Suomessa olevien yliopistojen ja korkeakoulujen verkkoon ja edelleen ulkomaille. Uusille opiskelijoille tunnukset jaetaan fuksiviikkojen aikana.

 

Mikroluokat

Yliopistomme käytäviltä löytyy lukuisia huoneita, jotka on täytetty tietokoneilla. Yleisessä käytössä ovat tietohallinnon ylläpitämät luokat. Osastojen omat mikroluokat on tarkoitettu ensisijaisesti ko. osaston opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi käytettävissä on kirjaston ja Origon tilat ja laitteet.

 

Sähköposti

Yliopistolla on käytössä selaimessa toimiva sähköpostiohjelma osoitteessa www.lut.fi/mail Sähköpostiin liittyviä ohjeita löytyy tietohallinnon sivuilta.

Back

Lappeenrannan 1 apteekki

Opiskelija-alennus 10%
Vapaakaupan tuotteista.

Puhakankatu 9-11, Prisma, p. 05-453 0009

Avoinna ma-pe 8-20, la 8-18 ja su 12-18

www.lappeenrannan1apteekki.fi

Back

LOAS

Haluatko asua huoletta?

www.loas.fi

Back

Vaasan sähkö

Sähköä suoraan verkosta -

El från nätet, helt enkelt

vaasansähkö.fi

Back

Itronic

Paikallinen Apple-asiantuntijasi

iTronicista saat Apple-tietokoneista opiskelija-alennusta!

Valtakatu 41, Lappeenranta
020 792 9210
Ma-Pe: 10-18, La: 10-16

www.itronic.fi

Back

Elokuvateatteri Nuijamies

Elokuva Luotola Oy

Elokuvan taikaa jo vuodesta 1929

Rahanarvoisia etuja opiskelijakortilla

Normaalihintaisista elokuvalipuista 1,50€ alennus!

Valtakatu 39, 53100 Lappeenranta

www.nuijamies.com

 

Back

Merkillinen

Merkillisen hyviä haalarimerkkejä.
 Yhteystiedot

Turun Haalarimerkki Oy - Åbo Halarmärke Ab

Y-tunnus
2210617-2 (ALV rek.)

Postiosoite
Turun Haalarimerkki Oy
Rauhankatu 6 A 47
FI-20100 TURKU

Sähköposti
myynti@merkillinen.fi

Suosittelemme aina sähköpostin käyttöä yhteydenottoon - se on halvin, helpoin ja nopein tapa. Pyrimme vastaamaan kaikkiin sähköposteihin yleensä työpäivän aikana.

Puhelin
02 - 480 29010

Parhaiten tavoitatte meidät sähköpostitse - luemme sitä jatkuvasti. Saapuvat puhelut näkyvät puhelinvaihteessamme, soitamme takaisin heti vapauduttuamme. Voitte myös halutessanne jättää sähköpostitse soittopyynnön.

Back

TEK

 

TEK opastaa sinut työelämään jo opiskeluaikana.

www.tek.fi/opiskelijat

Back

Biljardisali Fouli

Biljardisali Fouli

Parempaa kuin taskubiljardi!

Lappeenrannan ainoa ja oikea biljardisali

 

 

Back

Flowpark

Get high!

Opiskelijakortilla lippu -10%

Flowpark Lappeenranta

Myllysaari, 53100 Lappeenranta

www.flowpark.fi

Back

SPR:n Kontti


Kontti
 

Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään lahjoituksena saatuja vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttötavaroita.

Kontin tuotto käytetään Punaisen Ristin avustustyöhön.

Ostamalla hyvää teet hyvää!

 

SPR:n Kontin-kierrätystavaratalo

Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta

puh. 040 1390 730

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-16

kontti.punainenristi.fi

www.facebook.com/sprkontti

Back

Kirjansitomo Hulkkonen

Diplomitöiden sidonnat

Kirjansitomo Hulkkonen

Oksasenkatu 8 (sisäpiha), 53100 Lappeenranta.

Puh. 050 3633 896

Avoinna ma-to 8.30-16.00

www.kirjansitomo.fi

 

Back

Suomalainen Kirjakauppa

KAIKKI OPISKELUUN JA VAPAA-AIKAAN SUOMALAISESTA

Suomalaisen Kirjakaupan löydät Lappeenrannassa kauppakeskus IsoKristiinasta ja Imatralta Koskenportaan kävelykadulta.

Tervetuloa!

 

Back

Saimaan Optiikka


Hyvän mielen optiikka.

___________________________

Silmä- ja aurinkolaseista opiskelija-alennus -20%

Tervetuloa!

Puh/fax: (05) 451 2318

Kirkkokatu 14, 53100 Lappeenranta

myymala@saimaanoptiikka.com

Avoinna arkisin 10.00-17.30 & la 10-14

www.saimaanoptiikka.com

 

Back

Nordea

Uusi mobiilipankki

Vaivaako saldo? Vai jäikö tilisiirto tekemättä? Nordean uudella mobiilipankilla hoidat näppärästi päivittäiset raha-asiat kuntoon. Missä ja milloin vain.

_____________________

Teemme sen mahdolliseksi

Nordea
Kauppakatu 40, Lappeenranta

www.nordea.fi

Back

Eläketurvakeskus

Tiedä, älä luule!

Työeläke kertyy työstä. Tiesitkö, että myös tutkintoon johtava opiskelu kartuttaa eläkettäsi?

www.tyoelake.fi

Back

Yleinen työttömyyskassa YTK

Ansioturvaa ilman muuta

Töissä opiskelun ohella? Liittymällä työttömyyskassaan varmistat itsellesi ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jos et heti valmistuttuasi pääsekään kiinni työpaikkaan.

YTK on Suomen suurin työttömyyskassa - Ja avoin kaikille palkansaajille. Tutustu ehtoihin ja liity:

www.ytk.fi

Back

Sarianna


 
 

Opiskelija-alennus -10%

Nyt kahdessa osoitteessa!

Oksasenkatu 8, 53100 Lpr
puh. 05-453 0648

Kiviharjunkatu 15, 53100, Lpr
puh. 050-3311330

Tervetuloa!
 

www.sarianna.fi
 
Tykkää meistä facebookissa
Back

Hiusstudio9

-Nauti hiukan paremmasta-

Opiskelija-alennus -10%

Koulukatu 9, Lappeenranta.

(05) 4531 731

www.hiusstudio9.fi

 

 

Back

Hiuspallo

 

Opiskelija-alennus -10%

Ei koske ripsienpidennyksiä.
 

Aukioloajat:

Maanantai - Perjantai: 9-17

Lauantaisin: 9-13
 

HiusPallo,
Taipalsaarentie 6,
53900 Lappeenranta,

puh. 045 1290126

posti@hiuspallo.fi

www.hiuspallo.fi

Back

Kaakkois-Suomen Demarinuoret

AINA ON OLEMASSA VAIHTOEHTO.

LIITY JÄSENEKSI

SINUA TARVITAAN:

demarinuoret.fi/liity

Kaakkois-Suomen Demarinuoret

Järjestösihteeri Taina Salomäki

puh. 044 0570 558

taina.salomaki@demarinuoret.fi

Back

Subway

-10% tarjous opiskelijoille.

esitä opiskelijakorttisi kassalla

Tarjous voimassa Lappeenrannan ja Imatran Subway -ravintoloissa.
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Back

Plan B

Bar-Dance Club

 • Leppoisaa ajanvietettä
 • Opiskelija-alennuksia
 • Rentoa fiilsitelyä

Sammontori 2, 53850 Lappeenranta.

plan-b.dance

 

Back

Arnolds

Makeiden tuotteiden take away -edut!

Osta 5, saat 6
Osta 9, saat 12

Arnolds IsoKristiina

www.arnolds.fi

Back

Old Cock

Tsekkaa tästä loppuvuoden 2016 keikat:

15.9. Stand Up Klubi
16.9. Solonen & Kosola (Lyömättömät)
w/ Särre w/ Jodarok
30.9. Stam1na
1.10. Entwine w/ Red Eleven
14.10. Teflon Brothers
21.10. Kuningasidea
22.10. Aurora
4.11. Olavi Uusivirta
10.11. Stand Up Klubi
11.11. Kotiteollisuus
18.11. Timo Rautiainen & Jussi Lampi
19.11. Irina
25.11. Klamydia
26.11. Peer Günt
2.12. Santa Cruz
5.12. Pauli Hanhiniemi Yhtyeineen
9.12. CMX
10.12. Happoradio
16.12. Ile Kallio Big Band

Bändit: Club / Rock Bar.
Stand Up: Cock's Cave.

Valtakatu 54, Lappeenranta

Back

Teerenpeli


 Ei oppi ojaan kaada

mutta jos kaataa, niin uuteen nousuun pääset teerenpelissä.

Tervetuloa!

Kauppakatu 28, puh. 0424 925 290

www.teerenpeli.com

Back

McDonald's


Autokaista avoinna 24 tuntia

Kysy opiskelija-alennusta!

Ratakatu 29, 53100 Lapeenranta

Back

Ravintola Totem ja Pumpun Pub

 

Totemissa touhutaan torstaisin! Tsekkaa Touhutorstain meno paikan päällä!

Karaoke su - to klo 21 alkaen

Facebook

Ravintola Totem

www.mobar-ravintolat.com

 


 


Karaoke aina aukioloaikana

Facebook

Pumpun pub

www.mobar-ravintolat.com

 


 

Back

Eekoo, Raflaamo

Ruokaa, juomaa ja juhlimista – siinä Amarillon pyhä kolminaisuus. Tervetuloa meille nauttimaan opiskelijan mahtavista eduista!

raflaamo.fi

Back

Giggling Marlin

 

Ravintola Giggling Marlin on nykyaikainen yökerho-ja baariyhdistelmä keskustassa. Haluamme tarjota opiskelijoilla parasta palvelua ja vaihtuvat klubimme sopivat juuri opiskelijoiden makuun!

Meidän neljä eri osastoa takaavat onnistuneet bileet joka päiväksi ja tarjoavat myös mahdollisuuden erilaisiin tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä:

Olli-Pekka Piispanen
Ravintolapäällikkö
puh. 040 3503387
olli-pekka.piispanen@npg.fi

Oksasenkatu 2, Lappeenranta

NPG - Elämyksiä ja kohtaamisia

Back

Aalef

aalef.fi

Back

Borealis Polymers

______________________

Keep Discovering -

Yhä kohti uutta
______________________

Innovatiivisuus, turvallisuus ja kansainvälisyys –
näistä on Borealis tehty. Haluatko sinä olla osa
menestystarinaamme?

Olemme kiinnostuneita erityisesti kemian, prosessitekniikan
sekä sähkö-, kone- ja automaatioalan nuorista osaajista.

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja
polyolefiineissa, peruskemikaaleissa ja lannoitteissa.

Tutustu yritykseemme ja avoimiin työpaikkoihimme
osoitteessa www.borealisgroup.com.

Back

Buusteri

 

Onko tilillä ja CV:ssä vielä tilaa?

Tule hankkimaan euroja ja arvokasta työkokemusta, täytä työhakemus.

www.buusteri.fi

Back

Neste


Ota kanssamme askel eteenpäin.

Edelläkävijyys syntyy oikeista ihmisistä. Etsimme niitä, jota suuntaavat itsenäisesti kohti yhteistä päämäärää. Haemme pioneereja, jotka heittäytyvät tuntemattomaan. Ja ajattelijoita, jotka näkevät himen pidemmälle. Mahdollisuuksia on eri alojen osaajille – taito ja asenne ratkaisevat. Meille ainoa suunta on eteenpäin.

Lue lisää:

www.neste.com/urameillä

Back

Lunni

Koodari! Haluatko mukaan mielenkiintoisiin hommiin ja voittajatiimiin?

Olet löytänyt sellaisen!

Ota yhteyttä:

044 5000 440
info@lunni.fi
Helsinki | Lahti

www.lunni.fi

Back

Syke Gym

Länsi-Lappeenrannan treenipaikka

Hyvin varusteltu kuntosali

Laadukkaat laitteet | Paljon vapaita painoja | Hyvät puitteet toiminnalliseen treeniin

Asiakkuudet alkaen 19,90 €/kk

sykegym.fi

(05) 4202 3910

Skinnarila
Technopolis, ovi C3, Teknologiapuistonkatu

Tutustu myös:
SYKE Gym Keskusta
SYKE Satama

24H AVOINNA

Back

Etelä-Karjalan Liikuntakeskus

Monipuolisin liikuntapaikka lähellä sinua!

Sulkapallo | 4 kuntosalia | 4 ryhmäliikuntasalia | Tennis | Salibandy | Squash | Pingis | Forecross | Saunat | Kahvio

Yli 7000m2 Liikuntatilaa!

www.huhtari.fi

Back

Helios

Palveleva fotokauppa keskustassa

Passikuvat heti mukaan tai sähköisenä

www.helioslappeenranta.fi

 

Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Puhelin: (05) 453 1684

Back

Europassi

Europassilla osaaminen näkyväksi

Europassi on osaamisen sähköinen portfolio, jonka käyttäjä kokoaa itselleen.


Europassi on ilmainen palvelu kaikille eurooppalaisille. Se on kätevä käyttää, virallinen ja kansainvälinen.

Europassiin kuuluu sähköinen ansioluettelopohja, sekä portfolio, johon voit koota mm. työtodistuksia, kielipassin tai todistusten liitteitä

 

www.europass.fi

Back

Saimaan juomatehdas

PUHTAASTI PAREMPI.

Mikkelissä, luonnonkauniin Saimaan rannalla, valmistuvat läsityönä kullankeltaiset ja raikkaat Saimaa-oluet. Ne syntyvät suomalaisilla pelloilla kasvaneesta viljasta vuosisataisia olutperinteitä vaalien ilman lisä- ja säilöntäaineita

www.saimaanjuomatehdas.fi

Check-in tallennettu!

Sulje
Phase started: 0.0060920715332031 Phase page_found: 0.0036969184875488 Phase header_found: 0.40119290351868 Phase html_start: 0.0041592121124268 Phase page_content_start: 0.020717859268188 Phase main_menu_done: 0.010425090789795 Phase sub_menus_done: 0.018066883087158 Phase quiz_done: 1.5020370483398E-5 Phase html_pages_done: 0.039606094360352 Total: 0.50397205352783