Back

Sisällys

Back

Palvelut

Back

Apteekit

Back

Asuminen

Back

Haalarimerkit

Back

Kierrätys ja kirpputorit

Back

Kirjansitomot

Back

Kopio ja tulostuspalvelut

Back

Matkustaminen

Back

Optikot

Back

Pankit ja vakuutusyhtiöt

Back

Parturi-Kampaamot

Back

Puoluetoiminta

Back

Ravintolat/ kahvilat / baarit / yökerhot

Back

Teatterit

Back

Työpaikat

Back

Urheilu ja liikunta

Back

Valokuvaus

Back

Virastot

Back

LTKY

Lappeenrannan teknillllisen yliopiston ylioppilaskunta

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (lyhennettynä LTKY) perustettiin vuonna 1969, kun silloinen Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa.

Jokaisella suomalaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntien asema on määritelty yliopistolaissa. Niille on annettu julkisoikeudellinen asema, jonka nojalla ne ovat velvollisia hoitamaan niille määritettyjä tehtäviä. Ylioppilaskunnasta säädetään tarkemmin sen omissa säännöissä, joihin voit tutustua ylioppilaskunnan www-sivuilla.

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä.

LTKY:lla on edustajia yliopiston päätöksentekoelimissä eli yliopiston hallituksessa, tiedekuntaneuvostoissa, koulutusohjelmien johtoryhmissä ja erillislaitosten johtokunnissa. LTKY:n tehtävänä on pitää huolta siitä, että yliopisto kuulee myös opiskelijoiden ääntä päätöksiä tehdessään.

LTKY huolehtii jäsentensä terveydenhoidosta YTHS:n kanssa tekemänsä sopimuksen kautta. YTHS:n palvelut ovat näin ollen jokaisen LTKY:n jäsenen käytössä. Tämän lisäksi ylioppilaskunta huolehtii jäsentensä asumisesta Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kautta.Lisäksi ylioppilaskunnan kulttuuritoimijat järjestävät LTKY:n jäsenille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja liikuntamahdollisuuksia. Ylioppilaskunnalla on jäseniään varten olemassa noin 30 harrastekerhoa, joiden toimintaan jokainen LTKY:n jäsen voi osallistua.

Lue lisää LTKY:n toiminnasta kalenteriosion jälkeen.

Back

Teekkari- ja Kylterikulttuurin ohjesääntöjä

Teekkari

1 §

Teekkarin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkarikasteen.

2 §

Ikiteekkari on henkilö, joka täyttäen 1 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä tieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua diplomi-insinööriksi.

3 §

Vuoden Teekkari on teekkari, joka on ansiokkaasti toiminut teekkarikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Teekkari julistetaan Wappuna.

4 §

Kunniateekkari on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.

Kylteri

5 §

Kylterin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle, maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä vaaditut tehtävät ja joka on saanut kylterikasteen.

6 §

Ikikylteri on henkilö, joka täyttäen 5 §:n vaatimukset on katsonut tarpeelliseksi pätevöityä kauppatieteenharjoittajana niin syvällisesti, ettei ole ehtinyt tahi muistanut valmistua ekonomiksi.

7 §

Vuoden Kylteri on kylteri, joka on ansiokkaasti toiminut kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema Vuoden Kylteri julistetaan Wappuna.

8 §

Kunniakylteri on ylioppilaskunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi.

Fuksi

9 §

Fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskeleva maineeltaan ja kunnialtaan teekkariksi tai kylteriksi kelvoton ensimmäisen vuosikurssin opiskelija.

10§

Fuksille, joka on suorittanut häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkari- /kylterikasteen, voidaan myöntää teekkarin/kylterin arvo huhtikuun viimeisenä päivänä pimeän laskeuduttua Lappeenrannan ylle.

11 §

Ylemmän vuosikurssin fuksi on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ylemmällä kuin ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva henkilö, jolle ei ole voitu myöntää teekkarin tahi kylterin arvoa tai jolta se on edustajiston paätöksellä otettu pois.

Karjalainen
teekkarilakki/kylterilakki

12 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan jäsentunnus on teekkarilakki tahi kylterilakki.

13 §

• Lakki olkoon kaikille 
Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston teekkareille 
samanlainen täyttäen 
seuraavat vaatimukset:

• Lakin vuorin värit ovat 
punainen ja musta.

• Lakin päällyskangas on 
yhtenäinen ja valkoista 
samettia.

• Lakissa on 7 (seitsemän)
kulmaa.

• Lakin reunus on päällystetty
mustalla sametilla.

• Lakin hikinauha on nahkaa.

• Lakin lippa on musta. • Lakin oikealla puolella on musta silkkitupsu mustassa 
kannatinnarussa.

• Lakin kokardi on
hammaskehän ympäröimä 
Aalef-kirjain vuodesta 1986 
alkaen. Vuoteen 1985 on 
kokardina ollut hammaskehän ympäröima Wankel-
moottorin tunnus. Kokardin 
halkaisija on 15 mm.

18 §

Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyltereille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on ylioppilaslakki, jonka kokardi on hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain. Kokardin halkaisija on 15 mm.

14 § / 19 §

Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle teekkarille/kylterille. Lakin käyttöoikeus on elinikäinen ja henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää, testamentata, pantata tai muulla keinoin saattaa toisen henkilön haltuun. Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna huhtikuun viimeisenä päivänä, jolloin suoritetaan välittömästi vappurauhan rikkomisen jälkeen yhtäaikainen lakin päähänpano. Lakin käyttöaika päättyy kunakin vuonna syksyllä vietettäviin lakinlaskijaisiin, jolloin suoritetaan yhtäaikainen lakin päästäotto. Muina aikoina on teekkari/ kylterilakin käyttö julkisella paikalla kielletty. Poikkeusluvan voi myöntää kirjallisesta anomuksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen kulttuurivastaava.

16 § / 21 §

Lakkia tulee vaalia ja hoitaa hellyydellä. Lakkia ei kuitenkaan saa pestä, paikata tai muilla keinoilla kunnostaa vaan lakkiin tulleita tahroja, repeämiä ja muita luonnollisen* kuluman merkkejä tulee myös vaalia. (* Lakin keinotekoinen vanhentaminen on kiellettyä. Mikäli oma lakki näyttää yhtä puhtoiselta kuin tupsufuksilla, kyseessä on yhä tupsufuksi.) Jos lakin käyttökelvottomuus on ilmeinen, tulee lakki jäljettömiin tuhota ja kunniallisesti hankkia uusi lakki. Lakissa olevaa mustaa nauhaa ei saa käyttää taisteluvälineenä.

17 § / 22 §

Teekkaria/kylteriä, joka julkisesti häpäisee lakkinsa, tahi muuten käyttäytyy teekkarin/ kylterin arvolle sopimattomalla tavalla, nuhdeltakoon kirjallisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisessa lehdessä. Ennen nuhtelua on nuhdeltavalla henkilöllä oikeus antaa kirjallinen selvitys rikkeistään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Teekkarilta/kylteriltä, joka kirjallisen nuhtelun jälkeen häpäisee lakkinsa tai käyttäytyy muuten teekkarin/kylterin arvolle sopimattomasti, voi edustajisto päätöksellään ottaa teekkarin/kylterin arvon ja lakin käyttöoikeuden pois. Päätöksestä voi valittaa ylioppilaskunnan sääntöjen muutoksenhakupykälän mukaisesti.

Karjalainen
kunniateekkari-/
kunniakylterilakki

23 § / 24 §

Kunniateekkarin tunnus on kunniateekkarilakki. Kunniakylterin tunnus on kunniakylterilakki. Lakki on karjalainen teekkari- /kylterilakki, jonka kokardi on kultapunoksen ympäröimä.

Karjalainen fuksilakki

25 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan alan fuksien tunnus on fuksilakki. Lakki olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan fukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Lakki on vanha ylioppilaslakki. Lakissa on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen tutti kohtuullisessa kannatinnarussa. Kannatinnaru ei saa olla musta eikä muutenkaan väriltään tumma. Kannatinnaru lähtee lakin päällisen keskipisteestä ja on tuettu lakin vasemmanpuoleisen sivustan keskelle lakin reunukseen. Lakin kokardi ei saa olla hammaskehän ympäröimä Aalef-kirjain taikka Wankelmoottorin tunnus eikä kokardissa saa esiintyä ylipäätänsä minkäänlaista hammaskehän.

26 §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan fuksien tunnus on fuksitutti. Tutti olkoon kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden alan ffukseille samanlainen täyttäen seuraavat vaatimukset: Tutti on mahdollisimman suuri ja kirkasvärinen kohtuullisen kannatinnarun varassa. Tuttia ei saa kiinnittää lakkiin.

27 §

Lakin tai tutin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle fuksille.

28 §

Ennen lakin käyttöönottoa tulee lakki hyväksyttää Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan killan hallituksella tai hallituksen määräajaksi kirjallisesti valtuuttamalla teekkarilla tai kylterillä. Killalla tarkoitetaan tässä sitä kiltaa, jonka jäsenenä lakin hyväksyttämistä anova fuksi on.

29 §

Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna syyslukukauden alkaessa. Lakkia ei saa käyttää teekkari-/ kylterikasteen jälkeen, joka tapahtuu Wapun aattona.

30 §

Lakin tuttia tai fuksituttia saa tarpeen vaatiessa käyttää tutin normaalimman käyttötavan mukaisesti.

31 §

Muilta osin noudatetaan määräyksiä karjalaisen teekkari-/ kylterilakin käytöstä.

Back

Ylioppilaskunnan
 toiminta-alueet

Ylioppilaskunnan toimintakenttä on varsin laaja. Se pyrkii kattamaan kaikki keskeiset opiskelijan elämään liittyvät asiat. LTKY:n toiminta on jakautunut viiteen erilaiseen sektoriin, joilla on omat erityiset tehtävänsä ylioppilaskunnan toiminnassa.

Hallinnon tehtävä on johtaa ja valvoa ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa. Hallinnon alaan kuuluu myös ylioppilaskunnan talouden hoitaminen sekä suhteet päättäjiin kansallisella ja kunnallisella tasolla.

Kulttuuritoimintaan sisältyvät ylioppilaskunnan tapahtumat sekä vapaa-aikatoiminta. Kulttuurisektori toimii myös yhdyssiteenä kiltojen, kerhojen ja ylioppilaskunnan välillä.

KV-asioiden tehtävänä on valvoa vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden etuja paikallisella tasolla. Sektorin vastuulla ovat myös ylioppilaskunnan kansainväliset suhteet.

Opinto- ja koulutusasiat voidaan jakaa kahteen tehtäväkenttään: paikallinen ja kansallinen vaikuttaminen. Paikallinen vaikuttaminen on yliopiston suuntaan tehtävää opiskelijan edunvalvontaa. Kansallinen vaikuttaminen on taas koulutuspolitiikkaan vaikuttamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoidemme hyvinvoinnista esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi sektori toimii hyvinvointitoimikunnassa yliopistolla, joka järjestää hyvinvointiviikot kaksi kertaa vuodessa.

Back

Ylioppilaskunnan organisaatio

LTKY:n jäsenet

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 4100 jäsenmaksun maksanutta LUT:ssa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammaskehän ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

Edustajisto

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi marraskuussa pidettävissä vaaleissa 31-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa opiskelukuukausina. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustjat mm. LUT:n, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, joita LTKY muodostaa.

 

Edustajiston puheenjohtajat 2014:

Jaakko Leino, edustajiston puheenjohtaja

Marianna Sainio, edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Janne Ukkonen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

 

Hallitus

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäistä opiskelijaedunvalvontaa, jonka tehtävänä on varmistaa, että Lappeenrannassa on jokaisella opiskelijalla hyvä olla. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla kullakin on omat vastuualueensa. Se kokoontuu viikoittain, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä. Vuonna 2014 hallitukseen kuuluvat:

 

Puheenjohtaja

Tomi Mankinen

044 293 8811

pj@ltky.fi

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on johtaa hallituksen toimintaa, vastata ylioppilaskunnan sidosryhmäsuhteista ja antaa lausunnot ylioppilaskunnan puolesta. 

 

Koulutuspolitiikka

Saara Kaikkonen

044 293 8812

kopo@ltky.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu edunvalvonta, koulutus- ja opintoasioihin vaikuttaminen paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti keskityn joustavien opetusmenetelmien ja tutkimusorientaation kehittämiseen ja seuraan aktiivisesti maisteri- ja kandiuudistuksia ja yliopiston rahoitusmallin tuomia muutoksia.
 

Kaisa Rimpiläinen

044 293 8813


opo@ltky.fi

Koulun sisäiset opintoasiat, opetuksen laatu ja kehittäminen, opiskelijan oikeusturvaopas projekti ja HallOpEd toiminnan  koordinointi.
 

Sosiaalipolitiikka

Elli-Noora kaurila

044 293 8814

sopo@ltky.fi

Opiskelijan etujen valvominen asumisen, toimeentulon, terveydenhuollon ja yleisen hyvinvoinnin alueilla.
 

Viestintä, yrityssuhteet, liikunta ja talous

Miikka Peltomäki

044 293 8815

viestinta@ltky.fi

Ylioppilaskunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, yrityssuhteiden hoitaminen, liikuntapalveluiden kehittäminen ja taloudenhoidon suunnittelu.
 

Kansainvälisyys ja tutorointi

Heikki Hämäläinen

044 293 8816

kv@ltky.fi

Ylioppilaskunnan kansainväliset ja tutorointiin liittyvät asiat.

 

Kulttuuri  

Jami Kettunen

044 293 8817

kulttuuri@ltky.fi

Kulttuurivastaava vastaa teekkari- ja kylterikulttuurista, yhdessä Kulttuurijaoston kanssa. Järjestöasioissa vastuualueena ovat ylioppilaskunnan alaiset kerhot sekä yhteistyöyhdistykset. Lisäksi kulttuurivastaavan vastuulla ovat jäsenpalveluasiat.

 

Sihteeristö

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta.Pääsihteeri        

Emma Lonka 044 293 8818
paasihteeri@ltky.fi

Toimii toimiston ja sihteeristön esimiehenä, vastaa ylioppilaskunnan taloushallinnosta ja sijoitustoiminnasta. Pitää huolen hallituksen päätösten toteuttamisesta.

 

Toimistosihteeri

Virpi Partti 045 261 2670
toimistosihteeri@ltky.fi

Huolehtii toimistopalveluista sekä LTKY:n ja kerhojen kirjanpidosta, toimii vastausautomaattina

 

Jäsenasiasihteeri

044 293 8821

jasenpalvelusihteeri@ltky.fi

Tekee taustatyötä sosiaali- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan, auttaa opiskelijoita päivittäisten käytännön ongelmien kanssa ja vastaa HallOpEd-valintaprosesseista. Vastaa myös mustasta listasta ja tenttiarkistosta.Vastaa LTKY:n jäsenpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

 

Kansainvälisten asioiden sihteeri

Tiia Pulli 044 293 8823

int@ltky.fi

Koordinoi toimintaa yliopiston kansainvälisille opiskelijoille ja auttaa parantamaan suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä.

 

Päätoimittaja

Laura Similä

aalef@ltky.fi

Päätoimittaja vastaa ylioppilaskunnan lehden, Aalefin sisällöstä sekä visuaalisesta ilmeestä.

 

Markkinointisihteeri

Santeri Kiljunen
markkinointisihteeri@ltky.fi

Vastaa ylioppilaskunnan julkaisujen mainosmyynnistä.

 

Tiedottaja

Malla Ranne
tiedottaja@ltky.fi

Vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä viestinnästä, kuten kaksiviikkoistiedotteista ja sosiaalisesta median päivittämisestä ylioppilaskunnalle.

 

Ylläpitäjä

Oskar Sonninen 044 293 8820
yllapito@ltky.fi
 

Back

Tiedotuskanavat

Ilmoitustaulut

• Virallinen ilmoitustaulu LUT:n päärakennuksen kolmosaulassa

• Kiltojen ja kerhojen ilmoitustaulujea myös kolmosaulassa ja 138-käytävällä käytävällä.

• Ilmoitustaulu Ylioppilastalon aulassa

 

Taulutelevisiot

• LUT:n päärakennuksen kolmosaulassa

 

Internet

www.ltky.fi

• Facebook: LTKY -sivu

• Sähköpostiin tuleva LTKY:n kaksiviikkoistiedote

Tarkkaile myös kerhojen ja kiltojen omia ilmoitustauluja, sivuja ja uutisryhmiä! 

Back

Aalef Oy

Aalef Oy on ylioppilaskunnan eli opiskelijoiden omistama yhtiö. Toiminta on lähtenyt liikkeelle ja kehittynyt opiskelijoiden tarpeista esim. lounasruokailuun sekä opiskelijamonisteiden tuottamiseen liittyen. Tällä hetkellä yhtiö harjoittaa liiketoimintaa tilitoimiston, lounasravintolan ja kirjakaupan muodossa. Aalefin ravintoloiden sijaitsevat Technopolis Skinnarilassa sekä ylioppilastalossa. Näiden lisäksi ravintola Parempi sijaitsee kauppakeskus Family Centerissä Myllymäessä. Kirjakauppa sijaitsee yliopiston aulan yhteydessä.

Aalefin toiminnalla on kaksi tärkeää päämäärää. Ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut tarjoavat yritysasiakkaille mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Toisaalta yhtiön tehtävänä on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja käyttäjilleen edullisia palveluita. 

Back

Jäsenpalvelut

 

Edunvalvontatyön lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluita, esimerkiksi tämän kalenterin. Jäsenpalveluista tärkein on opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen Ylioppilaiden terveydenhuolto säätiön (YTHS:n) kautta. YTHS:n toiminnasta voit lukea lisää tuonnempana. Muita jäsenpalveluita ovat:

Neuvonta

LTKY:n toimistosta voit tulla kysymään neuvoa mitä moninaisimmissa opiskeluun ja sen edellytyksiin liittyvissä pulmissa. Suurimpaan osaan kysymyksistä vastaa toimistosihteeri, mutta myös muita yo-kunta aktiiveja voi huoletta nykiä hihasta. LTKY:n toimisto on avoinna ma – pe klo 10.00 – 15.00. Voit myös soittaa toimiston numeroon 045 –261 2670. Myös suurin osa alla luetelluista jäsenpalveluista hoituu toimistolla.

Opiskelijakortit

Opiskelijakortilla on mahdollisuus saada erilaisia etuja ja palveluja.

Kortti on

• valtakunnallinen SYL-opiskelijakortti

• ylioppilaskunnan jäsenkortti

• alennus- ja etukortti

Opiskelijakortilla saa maksuttomat yleislääkäripalvelut ja edulliset erikoislääkäripalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), alennuksen aterian hinnasta opiskelijaravintoloissa, edulliset juna- ja bussimatkat sekä paljon muuta. Opiskelijakorttiin on myös mahdollista kytkeä maksupalvelut Elisan Lompakko palvelun kautta.

Frank-kortin voit tilata osoitteesta myfrank.fi
Kortin tilaamiseen tarvitset digitaalisen valokuvan. 
Opiskelijakortti toimitetaan suoraan ylioppilaskunnan toimistolle, josta sen voi noutaa toimiston aukioloaikoina tai tilaajan kotiin valitun korttityypin mukaisesti.

Otathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen noutaessasi opiskelijakorttia ylioppilaskunnan toimistolta.

Opiskelijakortin käyttäminen on maksutonta eikä käyttöön liity mitään vuosi tai muita vastaavia maksuja.

Lukuvuositarra

Opiskelija-alennuksia varten opiskelijakorttiin tarvitaan voimassa oleva lukuvuosivuositarra, joka on noudettavissa ylioppilaskunnan toimistolta. Mikäli et pääse itse hakemaan lukuvuositarraa, niin lähetä ylioppilaskuntaan opiskelijakorttisi, jäsenmaksukuittisi sekä postimerkillä varustettu palautuskuori, niin palautamme tarralla varuste-tun opiskelijakortin sinulle. Osoite: LTKY, Laserkatu 10, 53850 LPR. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön hakemaan lukuvuositarran. Henkilön mukana pitää olla opiskelijakortti, johon tarra liimataan, sekä vapaamuotoinen valtakirja tai jäsenmaksukuitti tositteeksi. Lisätietoja toimistosihteeriltä p. 045 – 261 2670.

Teekkarilakit

Lakkien yhteistilaus suoritetaan kahdella tilauskierroksella, joista ensimmäinen on loka- marraskuussa ja toinen tammi- helmikuussa. Tilauksia tehdään kaksi vuodessa. Tilaus kannattaa tehdä ensimmäisellä tilauskierroksella, koska lakki on sen yhteydessä tilattuna huomattavasti edullisempi. Lakin tilanneet saavat laskun, jonka eräpäivä on maaliskuussa.

Vippilaina

Tilapäisiin rahavaikeuksiin on jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä mahdollisuus hakea 170 euron suuruista vippilainaa tai erityisestä syystä 250 euron suuruista erikoisvippilainaa LTKY:sta. Laina-aika on kolme (3) kuukautta ja korko 5 euroa. Eli 170 euron lainasta maksat kolmen kuukauden jälkeen takaisin 175 euroa. Vippilainaa varten tarvitset (2) kaksi takaajaa, jotka ovat LUT:n läsnäolevia opiskelijoita. Saat erääntyvästä lainasta laskun sähköpostilla. Jos olet hukannut laskusi voit suorittaa em. summan tilille 109130 – 2500215.

Vanhojen tenttien arkisto

Tuhansien vanhojen tenttien arkisto löytyy sähköisenä ylioppilaskunnan sivuilta. Tenttejä voi myös halutessa käydä selaamassa (ja kopioimassa) ylioppilaskunnan toimistolla. Ylioppilaskunta saa uusia tenttejä kaksi kertaa vuodessa (syksyn alussa kevään tentit ja kevään alussa syksyn tentit), jolloin tentit päivitetään myös sähköiseen muotoon. Vanhojen tenttien arkistoon pääsee LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Tenttiarkisto” kautta.

Kopiokone

Ylioppilaskunnan toimistolla on kopiokone, jota opiskelijat voivat vapaasti käyttää. Kopiot 10 snt/kpl, maksu suoritetaan käteisellä.

Lehdet

Ylioppilaskuntaan tulee useita lehtiä, jotka ovat kaikkien luettavissa ylioppilaskunnan toimistolla.

Elokuva- ja jääkiekkoliput

Ylioppilaskunnalla on myynnissä opiskelijahintaisia elokuvalippuseteleitä (7 euroa), jotka voi vaihtaa elokuvateattereissa “oikeaan” lippuun näyttämällä opiskelijakorttia. Toimistolta myydään myös opiskelijahintaisia lippuja Saipan otteluihin.

Mustalista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetuksen ja opiskelun ohjeen 72§ mukaan:

“Opettajan tulee toimittaa kuukauden kuluessa tiedot kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opiskelijoiden tietoon. Kuulusteluiden tulokset toimitetaan kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa kuulustelua. Mikäli opintojaksosta on kaksi kuulustelua neljän viikon sisällä, voi opettaja arvostella ne samalla kertaa. Tällöin edellä mainittu kuukauden tarkastusaika lasketaan jälkimmäisestä kuulustelusta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opintotoimistoon kuukauden kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta.”

Osa opetushenkilökunnasta kuitenkin rikkoo tätä sääntöä ja kuulustelujen korjaamiseen saattaa kulua suhteettoman kauan aikaa. LTKY:n jäsenasiasihteeri tarkkailee tenttienpalautusaikoja Mustan listan avulla ja näin pyrkii osaltaan turvaamaan opiskelijan perusoikeuden. Jos et saa tietää tenttitulostasi ajoissa, ilmoita siitä ylioppilaskunnan kotisivuilla ”Mustalista” -kohdasta löytyvällä lomakkeella.

Harmaalista

Harmaan listan kautta opiskelijat voivat ilmoittaa opiskeluun liittyvistä asioista, jotka eivät Mustalle listalle sovi. Harmaata listaa voi käyttää niin negatiivisen kuin positiivisenkin palautteen antamiseen esimerkiksi opetusasioissa. Koulutuspoliittinen sektori käsittelee saadun palautteen ja vie asioita eteenpäin. Palautteen antaminen on mahdollista myös anonyymisti. Harmaan listan lomake löytyy LTKY:n nettisivuilta linkin: ”Harmaa lista” alta.

Tilatarjonta

Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen Ylioppilastalolla sijaitsevia kokoontumistiloja. Seuraavassa lyhyet kuvaukset tiloista:

Kellarin harrastetilat

Ylioppilastalon kellarissa olevat useiden satojen neliöiden suuruiset harrastetilat ovat ylioppilaskunnan jäsenten käytössä. Tilan voi varata jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Harrastetilassa voi järjestää ja on järjestetty mitä erinäisimpiä tapahtumia, iltamia ja juhlien jatkoja.

Sauna ja saunakabinetti

Ylioppilastalon kellarissa sijaitsevat saunatilat ovat LTKY:n jäsenten käytössä. Pelkkiin saunatiloihin mahtuu mukavasti noin 30 henkilöä. Halutessasi voit varata myös kellarin harrastetilat, jolloin tilaisuuteesi mahtuu reilusti ihmisiä.

Back

Julkaisut

Aalef- lehti

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijoiden lehti Aalef tavoittaa n. 5000 LUT:n opiskelijaa sekä yli 1000 opettajaa, tutkijaa tai muuta työntekijää LUT:ssa sekä sen lähiympäristössä. Aiemmin teekkarilehtenä tunnettu Aalef uudistui vuoden 2011 alussa palvelemaan koko ylioppilaskunnan jäsenistöä sekä toimimaan heidän vuorovaikutuskanavanaan. Aalef ilmestyy neljästi vuodessa, kaksi kertaa keväällä sekä kaksi kertaa syksyllä.

Lehden sisällöstä ja ulkoasusta on vastuussa päätoimittaja, mutta pääasiallisesti sisältöä lehteen tuottaa koko ylioppilaskunnan jäsenistö sekä erinäiset toimijat. Jos kiinnostuit lehteen kirjoittelusta, ota rohkeasti yhteyttä joko sähköpostitse aalef@ltky.fi.

Kalenteri

LTKY:n kalenteri juuri tämä jäsenistölle ilmaiseksi jaettava almanakka, sisältää kalenteriosuuden lisäksi hyödyllistä tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta , yliopistosta ja opiskelusta.

Back

Tapahtumat

LTKY järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia opiskelijoiden iloksi. Tapahtumista merkittävimmät ovat Wappu, fuksiviikot, LTKY:n vuosijuhla ja hyvinvointiviikko. Niiden lisäksi järjestetään jaostoja ja muita pienempiä tapahtumia sekä tuetaan kiltojen ja kerhojen kautta tapahtuvaa toimintaa. 

Back

Killat

Armatuuri ry
Energiatekniikan kilta (valkoinen) 


Cluster ry
Tietotekniikan kilta (punainen)

Enklaavi ry
Kauppatieteiden kilta (neonkeltainen)

Kaplaaki ry
Tuotantotalouden kilta (tummansininen)

Ketek ry
Kemiantekniikan
kilta (musta)


KRK ry
Konetekniikan kilta (oranssi)


Pelletti ry
Ympäristötekniikan kilta (harmaa)


Sätky ry
Sähkötekniikan kilta (vihreä)


Toisin kuin kerhot, killat eivät toimi kuitenkaan ylioppilaskunnan alaisuudessa, vaan ovat itsenäisiä, rekisteröityjä, yhdistyksiä. LTKY:n ja kiltojen yhteistyö on kuitenkin tiivistä. Kiltojen jäsenet ovat aina tietyn LUT:n osaston opiskelijoita. Ne ajavat osastonsa opiskelijoiden etua ja järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä. 

Back

Opiskelijan Lappeenranta

Opiskelijan Lappeenranta kokoaa kaikkia lappeenrantalaisia korkeakouluopiskelijoita koskettavat palvelut, kuten opiskelija-alennukset, asunnon- ja työpaikkojen välityksen sekä tapahtumatiedotteet yhdelle sivustolle. www.opiskelijanlappeenranta.fi

Back

Liikuntapalvelut

SaLUT –Saimaan Korkeakoululiikunta

SaLUT  on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattirkorkeakoulun yhteinen liikuntatoimi. SaLUTin tärkein tehtävä on järjestää opiskelijoille monipuolista liikuntatarjontaa ja tarjota heille tukea ja neuvontaa liikunnan harrastamisessa. Tutustu harrastusmahdollisuuksiin ja muihin SaLUTIn toimintoihin osoitteessa www.salut.fi

Back

YTHS

Lappeenrannan terveydenhoitoasema

Ylioppilaiden terveyden-hoitosäätiö, YTHS, vastaa yliopistojen sekä tiede- ja taide-korkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä peritään terveydenhoitomaksu, joka oikeuttaa opiskelijan käyttämään YTHS:n palveluita. Opiskelijoiden käytettävissä on terveydenhoitajan, yleis- ja erikoislääkärin (esimerkiksi korva -ja ihotautilääkäri tai gynekologi), hammaslääkärin sekä mielenterveysneuvonnan palvelut. Käynti terveydenhoitajalla tai yleislääkärillä on maksuton. Ajankohtaista tietoa muista käyntimaksuista löydät YTHS:n kotisivuilta. Syksystä 2011 alkaen Lappeenrannan YTHS:n toimipisteellä on käynnissä AMK-opiskelijoille tarkoitettu pilottihanke. Tämä tarkoittaa sitä, että YTHS:n palvelut ovat käytössä myös niille ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka maksavat YTHS:n vuosimaksun.

Potilastoimisto: ajanvaraukset ja peruutukset (peruutukset myös internetissä www.yths.fi)

Puhelin: 046 710 10 80

(muista peruuttaa aikasi, jotta sitä oikeasti tarvitsevat pääsevät vastaanotolle)

Terveydenhoitajan vastaanotto:

Ma – pe 8 – 12 ilman ajanvarausta, iltapäivällä ma – to ajanvarauksellinen vastaanotto. Terveydenhoitajan kanssa voit keskustella terveyttä koskevista asioista. Hän auttaa hakeutumaan jatkotoimenpiteisiin ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Terveydenhoitajalta saat myös neuvontaa rokotus- ja ehkäisyasioissa sekä lähetteitä raskauden, sukupuolitautien tai virtsatieinfektion toteamista varten.

Yleis- ja erikoislääkärien vastaanotot:

Yleislääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella. Päivystystapauksissa on mahdollisuus saada aika samana päivänä terveydenhoitajalta. Muutoin jonotusaika on 1 – 10 vrk vuodenajasta riippuen.

Erikoislääkärien vastaanotot ovat maksullista. Aika erikoislääkärille varataan aina terveydenhoitoasemalta, josta annetaan lähete. Erikoislääkärit ottavat vastaan omilla vastaanotoillaan.

Lääkärintodistukset:

Terveydenhoitoaseman lääkärit kirjoittavat todistuksia terveydentilasta yleensä vain opiskeluun tai sairauteen liittyen, muita todistuksia kirjoitetaan resurssien puutteen vuoksi vain poikkeuksellisesti. Aikaa varatessa tulee mainita, mistä todistuksesta on kysymys.

Rokotukset:

Tavallisimmat rokotukset annetaan ilmaiseksi (polio, jäykkäkouristus ja kurkkumätä) päivittäin terveydenhoitajalta rokotusaikoina ma – pe 8 – 12. Mikäli tarvitset matkailijarokotuksen, ota yhteys hyvissä ajoin ennen matkaa, mieluimmin heti, kun tiedät lähteväsi matkalle.

Laboratorio:

Tavallisimmat laboratoriotutkimukset tehdään YTHS:n toimi-pisteessä lyhyellä varoitusajalla. Laboratoriotutkimuksiin tarvitsee aina lähetteen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Laboratorion ajanvaraus potilastoimistosta.

Röntgentutkimukset:

Röntgentutkimukset tehdään terveydenhoitoaseman lähetteellä Suomen Terveystalo Oy:llä osoitteessa Brahenkatu 3. Lähete toimii maksusitoomuksena, jolloin tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia.

Fysioterapia:

Lähetteen fysioterapiaan voi saada YTHS:n lääkäriltä.

Mielenterveyspalvelut:

Neuvontapsykologin ajan saat soittamalla psykologin puhelinpäivystykseen. Voit toki myös ensin jutella asioista terveydenhoitajan kanssa. Tietoa kriisipalveluista löydät myös esimerkiksi www-osoitteista: www.apua.info tai www.nyyti.fi.

Hammashoito:

Ajanvaraus ma – to klo 8:00-15:00 ja pe klo 8:00-14:00 puh. 046 710 10 81. Hammaslääkärien vastaanotot terveydenhoitoasemalla päivittäin. Hammaslääkärille aika varataan terveydenhoitoaseman potilastoimiston kautta. Muista ilmoittaa aina, mikäli et voi käyttää varaamasi aikaa! Peruutusaikoja voidaan käyttää akuuttihoitoihin.

Kun YTHS on kiinni…

Opiskelijat (myös vieraspaikkakuntalaiset) voivat käyttää YTHS:n aukioloaikojen ulkopuolella opiskelupaikkakunnan kunnallisia terveys-keskuspalveluita. Alueelliset terveysasemat ovat avoinna ma-to kello 16 ja pe 15 saakka, jonka jälkeen päivystää Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys. Terveyskeskuksen vuosimaksu on 22 euroa, joka on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Etelä-Karjalan keskussairaala (p. 05 – 611 5743) päivystää arkisin klo 16 – 07 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 maanantaiaamuun klo 07 asti. Tällöin joudut maksamaan terveyskeskuksen vuosimaksun lisäksi jokaisesta päivystyskäynnistä 22 euroa. Erikoispoliklinikkakäynneistä (esim. sisätaudit, kirurgia, keuhkot jne.) veloitetaan myös 22 euroa. Näitä maksuja YTHS ei korvaa. Kesäisin kesäkuusta elokuun puoleen väliin YTHS:n Lappeenrannan toimipiste on suljettuna. YTHS:n kesäajan terveyspalveluista tiedotetaan myöhemmin keväällä uutisryhmissä ja YTHS:n nettisivuilla.

Kun sairastun muualla kuin opiskelupaikka kunnallani…

Jos olet jollain muulla yliopistopaikkakunnalla, jossa on YTHS:n toimipiste, voit käyttää sen palveluita toimipaikan aukioloaikana. Ota opiskelijakortti mukaan! Lisää tietoa YTHS:n palveluista ja esimerkiksi kätevästä verkkolääkärin neuvontapalvelusta (sisältää paljon tietoa sairastamisesta) saat YTHS:n verkkosivuilta: www.yths.fi.

Häirintäyhdyshenkilö

Asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit tai sähköpostit eivät kuulu ylioppilaskuntaan niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Häirintä voi olla esimerkiksi mukavan flirtin ylittävää vihjailua, rasistista, homofobista tai seksististä käyttäytymistä, ei-toivottuja seksuaalisesti värittyneitä tai vihamielisiä viestejä, puhelinsoittoja tai sähköposteja.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus eli hän ei voi keskustella häirintätapauksista esim. ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä LTKY:n häirintäyhdyshenkilöön sähköpostilla jasenpalvelusihteeri@ltky.fi tai puhelimitse 044 293 8821

Back

Ylioppilastalo

LUT:n viereen toukokuussa 1994 valmistunut Lappeenrannan Ylioppilastalo tarjoaa liki 4000 neliömetriä tilaa opetus-, harraste-, ravintola- ja toimistokäyttöön. Ylioppilastalosta oli tarkoitus saada monikäyttöinen, joten tilat luotiin helposti muunneltaviksi.

Yhteistyökumppanit

Ylioppilaskunta on yhteistyössä useiden opiskelijayhdistysten, poliittisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Seuraavassa lyhyesti muutama tärkeä organisaatio:

SYL eli Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry.

Jäseninä liitossa ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat sekä muutama muu järjestö. SYL on noin 130 000 opiskelijan etujärjestö, joka valvoo meidän etujamme mm. valtionhallinnossa. SYL:n kautta saat opiskelijakorttisi, jolla saat alennuksia esimerkiksi rautateillä ja korkeakoulujen ruokaloissa. Kotisivut:

www.syl.fi

TEK eli Tekniikan akateemiset

TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen tietoa, turvaa ja neuvontaa kaikkiin työelämän kiemuroihin liittyvissä asioissa. Tekniikan ylioppilaana voit liittyä maksutta yli 73 000 tekniikan ammattilaisen joukkoon TEKin opiskelijajäseneksi, jolloin käytössäsi ovat lähes kaikki liiton palvelut. Lisätietoa TEKistä saat netistä osoitteesta www.tek.fi tai oman kiltasi TEK kiltayhdyshenkilöltä. Kaikki opiskeluun liittyvät asiat löytyvät helposti osoitteesta teekkari.fi. Liittyminen onnistuu  osoitteessa liity.tek.fi

SEFE eli Suomen Ekonomiliitto ry.

SEFE on ekonomien sekä kauppatieteellisen alan opiskelijoiden (kyltereiden) valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö. SEFE palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. SEFEn tavoitteena on nostaa ekonomien ja kyltereiden arvostusta sekä pitää niiden puolia työmarkkinoilla. SEFE:n muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. SEFE:n kautta saat mm:

-Juristipalvelut

- Palkkaneuvonnan

- Työnhaun palvelut

- Edunvalvonnan

- Tapahtumia & koulutuksia

- Kauppalehden ja monia muita jäsenetuja.

Kaikki Enklaavi ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös SEFEn jäseniä. Liity kylterijäseneksi www.kylterit.net

Back

LUT:n opintotoimisto ja ATK-palvelut

WebOodi

WebOodi on opiskelijoiden käyttöliittymä kursseille ja tentteihin ilmoittautumiseen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, omien yhteystietojen muuttamiseen opiskelijarekisterissä sekä omien opintosuoritustietojen seuraamiseen. WebOodin kautta voi myös tilata epävirallisen opintosuoritusotteen omaan sähköpostiin.

WebOodiin löydät linkin yliopiston etusivulta ja samasta osoitteesta löytyy WebOodin käyttöohjeet

Lisätietoa kursseille ja tentteihin ilmoittautumisista ja ilmoittautumisajoista löytyy yliopiston www-sivuilta opinto-oppaista ja Opiskelu -> Lukuvuoden suunnittelu.

ATK-käyttäjätunnuksen hakeminen

Jokaisella yliopistomme opiskelijalla on mahdollisuus saada käyttäjätunnus yliopistomme tietokoneverkkoon. Käytännössä kaikilla tällainen onkin, sillä sitä tarvitaan melkein päivittäin, mutta viimeistään jossain vaiheess opintoja. Lisäksi käytettävissäsi on sähköposti, uutisryhmät, yhteydet Suomessa olevien yliopistojen ja korkeakoulujen verkkoon ja edelleen ulkomaille. Uusille opiskelijoille tunnukset jaetaan fuksiviikkojen aikana.

Mikroluokat

Yliopistomme käytäviltä löytyy lukuisia huoneita, jotka on täytetty tietokoneilla. Yleisessä käytössä ovat tietohallinnon ylläpitämät luokat. Osastojen omat mikroluokat on tarkoitettu ensisijaisesti ko. osaston opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi käytettävissä on kirjaston ja Origon tilat ja laitteet.

Sähköposti

Yliopistolla on käytössä selaimessa toimiva sähköpostiohjelma osoitteessa www.lut.fi/mail Sähköpostiin liittyviä ohjeita löytyy tietohallinnon sivuilta.

Tulostaminen

Mikroluokista voi tulostaa lähistöllä oleville kirjoittimille. Tulostukseen on varattu 9 euroa/opiskelija/lukukausi. Tulostuksessa voi  säästää käyttämällä kirjoittimen kaksipuolisuutta, sekä

useampaa sivua sivulle mahdollistamia ominaisuuksia. Tulostuskiintiösaldot nollataan aina ennen seuraavan lukukauden tulostuskiintiöiden tallentamista.

 

Back

Opetusperiodit

Opetusperiodit 2014 - 2015

1. periodi 8.9.-17.10.2014

2. periodi 27.10.-5.12.2014

3. periodi 12.1.2015-20.2.2015

4. periodi 9.3.-17.4.2015

 

Kuulusteluviikot

 

Syyslukukausi 2014

viikko 43 20.10.-24.10.2014

viikot 50 ja 51 8.-19.12.2014

 

Kevätlukukausi 2015

viikko 9 23.2.-27.2.2015

viikot 19,20,21 ja 22 4.5.-29.5.2015

 

Intensiiviviikot

viikko 43 20.10.-24.10.2014

viikot 50 ja 51 8.12.-19.12.2014

viikko 9 23.2.-27.2.2015

viikot 19,20,21 ja 22 4.5.-29.5.2015

 

Rästitenttipäivä järjestetään mahdollisesti erikseen määrättynä päivänä.

Back

Lappeenrannan 1 apteekki

Opiskelija-alennus 10%
Vapaankaupan tuotteista.

 

Puhakankatu 9-11, Prisma, p.05-453 0009.
Avoinna ma-pe 8-20, la 8-18,
sunnuntaiaukiolot: www.lappeenrannan1apteekki.fi

Back

VVOIlo irti asumisesta!

VVO:n vuokra-asunto on turvallinen asua
ja asioiminen on helppoa ja vaivatonta.
Tutustu monipuoliseen asuntotarjontaamme
ja asukasetuihin osoitteessa: www.vvo.fi.


VVO-kotikeskus
koulukatu 1,
53100 Lappeenranta.

Avoinna:
ma-ke, pe 8.30 - 15.30.

Puh. 020 508 5000
lappeenranta@vvo.fi

Back

Vaasan sähkö

Hoida asiasi sähköisesti

vaasansähkö.fi

Sköt dina ärenden elektroniskt. 

Back

Merkillinen

Merkillisen hyviä haalarimerkkejä.
 Yhteystiedot

Turun Haalarimerkki Oy - Åbo Halarmärke Ab

Y-tunnus
2210617-2 (ALV rek.)

Postiosoite
Turun Haalarimerkki Oy
Rauhankatu 6 A 47
FI-20100 TURKU

Sähköposti
myynti@merkillinen.fi

Suosittelemme aina sähköpostin käyttöä yhteydenottoon - se on halvin, helpoin ja nopein tapa. Pyrimme vastaamaan kaikkiin sähköposteihin yleensä työpäivän aikana.

Puhelin
02 - 480 29010

Parhaiten tavoitatte meidät sähköpostitse - luemme sitä jatkuvasti. Saapuvat puhelut näkyvät puhelinvaihteessamme, soitamme takaisin heti vapauduttuamme. Voitte myös halutessanne jättää sähköpostitse soittopyynnön.

Back

Punainen Risti - Kontti


Kontti
 

 

Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään lahjoituksena saatuja vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttötavaroita.

Kontin tuotto käytetään Punaisen Ristin avustustyöhön. Ostamalla ja lahjoittamalla olet mukana auttamassa.

 

SPR:n Kottin-kierrätystavaratalo

Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta

puh. 040 1390 730

Noutopalvelu huonekaluille

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-15

Back

Kirjansitomo Hulkkonen

Oksasenkatu 8 (sisäpiha), 53100 Lappeenranta.
puh. (05) 411 9262
Avoinna arkisin 8.30-16.00

www.kirjansitomo.fi

 

Back

Kopio Niini

Kirkkokatu 8, 53100 Lappeenranta

www.kopioniini.fi

lappeenranta@kopioniini.fi

puh. 010 6803 330

Avoinna arkisin klo 8-17

Back

AIkamatkat

WEEKLY DEPARTURES!

St. Petersburg visa free cruises
4 days from 235€

Northern Lapland tours
7 days from 299€

St. Petersburg-Novgorod-Moscow
8 days from 375€

 

More information and online booking: www.timetravels.fi

Back

Saimaan Optiikka

Silmä- ja aurinkolaseista -20%

( Alennus ei koske Oakley-aurinkolaseja. )
 

Myös piilolasit erikoishinnoin.

Maksuton näöntutkimus.
 

Tervetuloa!

www.saimaanoptiikka.com

 

Back

Eläketurvakeskus

Tiedä, älä luule!

Työeläke kertyy työstä. Tiesitkö, että myös tutkintoon johtava opiskelu kartuttaa eläkettäsi?

www.tyoelake.fi

Back

Nordea

Lataa mobiilipankki nyt käyttöösi

Nordean mobiilipankilla hoidat kätevästi maksut sekä seuraat tili- ja korttitapahtumia.Nyt voit uusina ominaisuuksina seurata myös lainatietojasi ja e-laskujasi entistä tarkemmin. Missä ja milloin vain.

Teemme sen mahdolliseksi

 

Nordea.fi/lataa

 

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Asiakaspalvelu 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk

Nordea.fi

 
Back

Hiuspallo

 

Opiskelija-alennus -10%

 

Aukioloajat:

Maanantain - Perjantai: 9-17

Lauantaisin: 9-13

 

HiusPallo,
Taipalsaarentie6,
53900 Lappeenranta.

puh. 045 1290126

posti@hiuspallo.fi

www.hiuspallo.fi

Back

Hiusstudio9

 

Opiskelija-alennus -10%

Koulukatu 9, Lappeenranta.

05-4531 731

Varaa aika soittamalla
tai

www.hiusstudio9.fi

 

 

Back

Etelä-karjalan Keskustanuoset

Muista äänestää!

www.keskustanuoret.fi

Back

Giggling Marlin

 

Kalenterista löytyvällä lipulla club member -kortti hintaan 5€ ( ovh, 10€ ).

Etu voimassa vuoden 2014 loppuun!

 

Ravintola Giggling Marlin on nykyaikainen yökerho-ja vaariyhdistelmä keskustassa. Haluamme tarjota opiskelijoilla parasta palvelua ja vaihtuvat klubimme sopivat juuri opiskelijoiden makuun!

 

Meidän neljä eri osastoa takaavat onnistuneet bileet joka päiväksi ja tarjoavat myös mahdollisuuden erilaisiin tilaisuuksiin.

 

Ota yhteyttä:

Niina Vehviläinen
Ravintolapäällikkö
niina.vehvilainen@npg.fi

Oksasenkatu 2, Lappeenranta

Back

Gringos Locos

Opiskelijakortilla pääruoista -15%

Snellmaninkatu 10, Lappeenranta.

puh. 010 423 3246.

 

voimassa su-to 5/2015 psl. juhlapyhät. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Back

McDonald's

 

Maista Jäätävä uutuus!

 

Iced Frappés & Iced Smoothies

 

McDonald's Lappeenranta palvelee 24/7!

Ratakatu 29, 53100 Lapeenranta

Back

Mobar ravintolat

Starttaa iltasi kaupungin parhaalla karaokella!

 

www.mobar-ravintolat.com

Back

RAX

Opiskelijatarjous!

Buffetateria aina 8,95€

Jälkiruoka -10%

( Esitä opiskelijakortti kassalla tilausta tehdessäsi )
 


 

Oksasenkatu 2, Lappeenranta.

p. 0020 766 4918

Back

Subway

-10% tarjous opiskelijoille.

esitä opiskelijakorttisi kassalla

Tarjous voimassa Lappeenrannan ja Imatran subway -ravintoloissa.
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Back

Sodexo

Yliopiston päärakennuksen Sodexo-ravintola, 6-vaiheen kahvila sekä Sky-kahvila

Tarjoavat muutakin kuin opiskelijalounasta?

 

Meiltä saat maistuvaa aamiaista, herkullista välipalaa sekä suolaista ja makeaa naposteltavaa helposti mukaan.

 

www.sodexo.fi/lrannanyliopisto

www.sodexo.fi/kahvila6vaihe

www.sodexo.fi/skykahvila

 
Back

Lappeenrannan Kaupunginteatteri

Opiskelijat 10€ ilman ennakkovarausta.
Kaikkiin teatterin omiin esityksiin.

Lappeenrannanteatteri.fi

Back

Fortum

Kestäviä työuria energisille ihmisille

Fortum tutkii kaiken aikaa, miten energiaa voidaan tuottaa ja käyttää entistä tehokkaammin ja puhtaammin – kestävää kehitystä edistäen. Näin energiamme edesauttaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämää. Jos löydät itsestäsi samaa energiaa, tervetuloa töihin. Tarjoamme sinulle monipuolisia mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja mennä eteenpäin omalla urallasi. Luodaan yhdessä uuden sukupolven energiaa! 

Oppia ikä kaikki. Menestystä opintoihin!

http://fortum.com/urapolkufortum.com/urapolku

 

Back

Konecranes

TUTUSTU TYÖPAIKKOIHIMME JA KONECRANES-KONSERNIIN TYÖNANTAJANA OSOITTEESSA

www.konecranes.com/career

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2013 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 100 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 800 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V). 

Back

Neste Oil


 

Jätä jälkiä, joista olet ylpeä.

Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja jotka mahdollistavat puhtaamman liikkumisen tänään, mutta ennen kaikkea huomennakin. 

Me etsimme tulevaisuuden sankareita, ihmisiä, joilla on tahto tehdä jotain merkityksellistä ja uteliaisuutta valloittaa uusia alueita. Meille ainoa suunta on eteenpäin

www.nesteoil.fi/tyopaikat

Back

Eteläkarjalan liikuntakeskus

Monipuolisin liikuntapaikka lähellä sinua!

liikuntakeskus.com

Back

Helios

Palveleva fotokauppa keskustassa

Viralliset passikuvat heti mukaan.

www.helios.fi/lappeenranta

 

Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Puhelin: (05) 453 1684

Avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14

Check-in tallennettu!

Sulje
Phase started: 0.0082640647888184 Phase page_found: 0.00478196144104 Phase header_found: 0.62733602523804 Phase html_start: 0.0053019523620605 Phase page_content_start: 0.025223970413208 Phase main_menu_done: 0.016183137893677 Phase sub_menus_done: 0.019206047058105 Phase quiz_done: 5.9604644775391E-6 Phase html_pages_done: 0.03833794593811 Total: 0.74464106559753